Tjeneste

Vern om din immaterielle rettigheter i andre markeder

For å opprettholde konkurransekraften er det viktig å sikre seg immaterielle rettigheter i de markedene bedriften opererer. Det medfører at man bør ha rutiner for overvåking og håndhevelse i landene der bedriften har virksomhet.

9. oktober 2016

Dersom din bedrift opererer i utlandet, enten direkte eller gjennom partnere, bør det foretas grundig vurderinger av hvilke immaterielle rettigheter bedriften bør opprette, med hensyn på hvilke land virksomhet finner sted i. Bedriften bør ha en målrettet IP-portefølje som verner om de riktige elementene og som bedriften har mulighet til å følge opp i ulike markeder.

Hvordan håndheve IP-rettigheter i utlandet?

For å kunne håndheve sine IP-rettigheter, må man overvåke konkurrentene i de ulike markedene for å oppdage om krenkelser finner sted. Videre anbefaler vi at man her definerer en policy på hvilke tilfeller og omfang man skal reagere og håndheve rettighetene.

Det kan være utfordrende å håndheve sine rettigheter i utenlandske markeder. Det er store forskjeller både på regelverk og praksis fra land til land. Dersom rettigheter krenkes, vil bedriften ha behov for å benytte lokale rådgivere som kjenner markedet, den lokale praksisen og som kan bestå med rådgivning for bedriften i å vurdere hvordan disse sakene bør håndteres.

Onsagers har et bredt, internasjonalt nettverk bygget opp over flere tiår, og vil benytte dette nettverket for sikre den beste ekspertisen i det aktuelle markedet.

Bistand med håndhevelse i utlandet

I tillegg til et omfattende, internasjonalt nettverk, har Onsagers advokater i Norge bred erfaring med IP-saker i utlandet. Mange har jobbet i internasjonale fora, som den europeiske patentorganisasjonen, EPO, og WIPO, som er verdensorganisasjonen for immateriell rett. Flere av våre rådgivere er sertifiserte som europeiske patentrådgivere (EPA) med kompetanse på europeisk patentlovgivning, og vi har Norges eneste rådgiver med rett til å prøve IP-saker i USA.

Det internasjonale nettverket vårt er globalt, og sikrer at vi alltid kan ha de beste lokale representantene som forsvarer vår klienters interesser.

Trenger du råd eller bistand rundt håndhevelse i utlandet? Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte med en av våre rådgivere. 

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettighetene gir mulighet for å skape større verdier for bedriften.
1758
Norge har nå alle forutsetninger for å bli en møbelstormakt. Vi utdanner topp designere, har god tilgang på råvarer og en gunstig kronekurs som gir oss konkurransefortrinn internasjonalt.
2136
Med et fagmiljø bestående av Norges fremste patentrådgivere som sikrer patentrettigheter i over 120 jurisdiksjoner i verden, delte vi nylig våre erfaringer med patentmyndigheter fra 11 ulike land.
2205
Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av…
2555

Abonner på månedlige nyhetsbrev

– Se siste nyhetsbrev her

* Ved å sende inn din e-post godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

x
bolger