Forskning

Ekspertpanelintervju – Farmasi og biotek

Kari Simonsen, fra Onsagers’ Farmasi og biotek-bransjeteam, blir intervjuet av Mediaplanet om IP-utfordringer, innovasjonsprosessen og de vanligste kundehenvendelsene.

30. september 2014

Hvilke typer kundehenvendelser får man innen Farmasi og Biotek?

Henvendelsene fra kunder innen farmasi eller bioteknologibransjen varierer ofte. Store multinasjonale selskaper kjenner som regel godt til tematikken, og er ofte mer interessert i hvilke regler og hvilken rettspraksis som gjelder i Norge. For de små selskapene og for oppstartsbedrifter er det mer vanlig at de har utfordringer med å forstå hva de bør søke patent på, og hva en slik beskyttelse gir av rettigheter. Det er ofte en uoverensstemmelse mellom hva som er patenterbart og forventningene disse har til hva de kan få patent på, og til hva som kreves for å oppnå patent. En markant forskjell på de krav som stilles for å få patenter innen farmasi/biotek i forhold til andre bransjer, er hvilket krav myndighetene stiller til eksperimentelle data.

Hvilke strategiske IP-utfordringer opplever man innen Farmasi og Biotek?

De strategiske IP-utfordringene som bedriftene står overfor, er å få en beskyttelse som faktisk gir et fortrinn i markedet og å forstå hva man faktisk trenger av beskyttelse. Noen kan ha mange gode ideer som er patenterbare, men ikke alt som er patenterbart bør nødvendigvis patentbeskyttes. Patentsøknaden kan utformes på flere forskjellige måter, men når produktet kommer på markedet er det viktig at det patentet man oppnår gir beskyttelsen som faktisk trengs, og er egnet til å hindre andre i å enkelt omgå patentet.

Hvorvidt Onsagers’ Farmasi og Biotek-bransjeteam er med på kundenes innovasjonsprosess?

Hos noen av kundene kommer vi inn i prosessen veldig tidlig. Det er en stor fordel, for da har vi mulighet til å gjøre patentlandskaps- og prior art-analyser for å finne ut hva som finnes av kjent teknikk og rettigheter på dette området. Dette gjør blant annet kunden i stand til å styre hele innovasjonsprosessen sin unna andres rettigheter. Jo tidligere vi er inne i prosessen, jo enklere vil vi sammen kunne bygge opp en IP-strategi knyttet til hvilke deler av teknologien som bør beskyttes og hvordan, om noe bør holdes hemmelig, om de trenger lisenser, eller hva de bør gjøre for å unngå slike mv.

Intervjuet med Kari Simonsen er hentet i sin helhet fra Mediaplanet sin temaavis om Patent og Varemerke.

Kontakt oss i dag

Onsagers har folk som forstår din virksomhet og teknologi og er alltid tilgjenglig for en uforpliktende fagprat.

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
x

Bidragsytere

Kari Helene Simonsen
Cand.scient., Biokjemi
Utdannet i biokjemi/bioteknologi med kunnskap innen life science, farmakologi, legemiddelkjemi m.v. I tillegg næringsmiddelområdet, aquakultur m.m. Med ekstra forse i håndhevelse.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Utvikling av et nytt legemiddel til markedet er en lang og kostbar prosess. Ved å tilføre et farmasøytisk perspektiv til IP-strategien, kan dette gi legemiddelet lengre levetid og et større kommersielt potensial.
3856
Under Oslo Life Science 2017 ble livsvitenskap satt på dagsordenen for andre året på rad. Onsagers’ bransjeteam innen farmasi og biotek deler sine refleksjoner fra konferansen.
1171
Skal du opprette varemerke for et registrert legemiddel, er det viktig å vite hvilke 7 krav som stilles for å komme gjennom Statens Legemiddelverks nåløye.
1795

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
x
bolger