Strategi

Hva er en fagmann?

Kravene til å få godkjent et patent er at ideen er ny, men den må også være oppfinnerisk. Det er opp til «en fagmann» å vurdere om løsningen er oppfinnerisk (ikke åpenbar).

1. september 2014

For å få meddelt patent må oppfinnelsen være ny, oppvise oppfinnelseshøyde og være industrielt anvendbar. Videre anses oppfinnelsen å oppvise oppfinnelseshøyde dersom en fagmann i feltet ikke vil finne løsningen åpenbar når han tar i betraktning alt som er publisert innen det relevante tekniske området, samt nærliggende områder.

Ved vurdering av oppfinnelseshøyde kan fagmannen anses å være en fiktiv person som ved innleveringsdagen av patentsøknaden enkelt sagt er et levende leksikon innenfor sitt tekniske område, og som også er i stand til å løse konkrete fagmessige problemer ved å kombinere kjent teknologi. Imidlertid er han så godt som blottet for oppfinneriske egenskaper. Derfor vil en fagmann, som er stilt ovenfor en konkret problemstilling, kunne bidra med løsninger som i realiteten vil være et resultat av en sekvens av åpenbare trinn, eventuelt en prosess basert på prøving og feiling blant et endelig antall gitte muligheter.

Under ser man noen definisjoner på fagmannen hentet fra avgjørelser hos de europeiske patentmyndigheter:

The person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what common general knowledge in the art comprised at the relevant date (average skilled person). He should also be presumed to have had access to everything in the state of the art, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation (Guidelines C-IV, 11.3 – April 2010 version). The skilled person will be an expert in a technical field (T 641/00, OJ 2003, 352).

The skilled person can be expected to look for suggestions in neighbouring fields if the same or similar problems arise in such fields. The skilled person can be expected to look for suggestions in a general technical field if he is aware of such fields.

In advanced technical fields the competent «skilled person» could be taken to be a team of experts from the relevant technical branches. Solutions to general technical problems in non-specific (general) fields are considered to form part of the general technical knowledge.

Onsagers’ patentrådgivere, sammen med support-avdeling inkludert bibliotekar, vil gjøre nødvending research for å kartlegge publiseringer som kan utfordre oppfinnerhøyden til kundens idé.

Bidragsytere

Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.

Bransje

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Norske selskaper ligger helt i front på additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. Den nye teknologien byr på mange fordeler, men også nye utfordringer relatert til kopiering, beskyttelse og håndheving av patent.
2101
En enkel historie om lavvoens utvikling, fra lettere materialer til muligheten å brenne bål i teltet, sett fra en patentingeniørs øyne.
2385
Man ser ofte produkter merket med ordene «patent pending». Noen ganger kan dette være hensiktsmessig – men i mange tilfeller er ulempene større enn fordelene.
3184

Abonner på månedlige nyhetsbrev

– Se siste nyhetsbrev her

* Ved å sende inn din e-post godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.

Ta kontakt

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
x
bolger