Artikkel Strategi

Blogg: Eksponentielt god sommer :-)

1 ny filial, 5 nyansatte spesialister, 70 år, 281 cm snø, 12 000 bønder, 24 000 bedrifter og over 1 000 000 visninger på YouTube.

Etter et hektisk og utfordrende 2015 så langt, kan vi melde at pilene peker oppover. Ute på de mange konferansene vi besøker opplever vi optimisme, og internt i Onsagers er det et brennende engasjement for å sikre ideene som Norge skal leve av i morgen.

Fremoverlente

Vi opplever en formidabel utvikling om dagen, noe som er litt «motstrøms», men likevel typisk for den fremoverlente kulturen i Onsagers. Til tross for noe som kan se ut som en «perfekt storm», med lavere aktivtetsnivå i næringslivet og mindre oppdrag fra utlandet grunnet Londonprotokollen, har Onsagers hendene fulle – selv om vi til nå i år har utvidet med 1 ny filial og 5 nyansatte spesialister.

Med ny filial i Bergen kommer Onsagers nærmere de innovative næringsklyngene på Vestlandet.
Med ny filial i Bergen kommer Onsagers nærmere de innovative næringsklyngene på Vestlandet.

Onsagers har opprettet spennende nye bekjentskaper hittil i år også. Vi har inngått avtale om å bistå TINE med beskyttelse av deres rettigheter, med rundt 12 000 bønder på 10 000 gårdsbruk som næringsgrunnlag.

På vestlandet, nærmere bestemt Vikja fjellet i Sogn, har vi tatt del i historien om Torstein Hønsis utvikling av HTML-baserte interaktive grafer for å vise egne snømålinger på Vikja fjellet (rekord i år: 281 cm i april). Dette var starten på eventyret om Highcharts, som i dag har solgt lisenser til 61 av Fortune Top 100s bedrifter. (Presentasjon video)

Med ideen om et diagramverktøy for interaktivt grafter internett utan at brukeren måtte installere tilleggsprogram, som for eksempel Flash Player. Torstein fant ikke noen god løsning for dette, så han bestemde seg for å utvikle et ’ikke-proprietært’ diagramverktøy selv.
Med ideen om et diagramverktøy for interaktive grafer på internett uten at brukeren måtte installere tilleggsprogram, som for eksempel Flash Player. Torstein fant ingen god løsning for dette, så han bestemte seg for å utvikle et ’ikke-proprietært’ diagramverktøy selv.

En annen årsak til det høye aktivitetsnivået i Onsagers, er selvfølgelig avtalen om kunnskapsheving og de nye medlemsfordelene for de 24 000 NHO-medlemmene. Vi opplever også at norsk næringsliv jobber godt med innovasjon og sikring av sine ideer slik at vi har noe å leve av når oljeeventyret har nådd sin Peak og ikke lenger kan ta hovedansvaret for å holde i gang den norske verdiskapningen.

Oppdatert

Onsagers’ bransjeteam jobber kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som skjer i de ulike bransjene. Mange snakker om hva vi skal leve av etter oljen, og at det er den «sjette bølgen av bærekraftig industri» som skal ta over.

«Onsagers har en viktig rolle i å sikre eierskap til ideene vi skal leve av i morgen, og da spesielt innen bærekraftig industri, som per dags dato har for lite fokus på å beskytte sin gode ideer»

Onsagwers branseteam har holdt seg oppdatert og delt sitt IP-perspektiv på over 20 konferanser hittil i år.
Våre bransjeteam har reist land og strand rundt i Norge og delt vårt IP-perspektiv.

Så langt i år har våre eksperter vært på mer enn 30 konferanser, og de har delt sine erfaringer derfra gjennom artikler på våre websider og i fagpresse med fokus på respektive bransjer i et IP-perspektiv. Vi har deltatt på en rekke arrangementer i regi av NHOs bransjeforeninger og har fått møte folk i bransjene samtidig som vi har startet på vår oppgave med å bidra til kompetanseheving rundt immaterielle verdier for NHO og deres medlemmer.

Engasjerte

Med et sterkt fagmiljø, er ordet engasjert godt beskrivende for miljøet i Onsagers. I et fagtungt miljø med sammensatt bakgrunn, blir det fort høyt engasjement og mange perspektiver å ta høyde for. Våre jurister er som regel de fremste ambassadørene for det kommersielle perspektivet, og ingeniørene har ofte det praktiske og tekniske perspektivet. Sammen i bransjeteam representerer de Onsagers’ IP-perspektiv, som vi stolt deler med våre kunder.

Her om dagen fikk vi sett et utslag av dette engasjementet, da en av våre sykkelentusiaster fikk over 1 million visninger på YouTube med sin enkle historie om «engasjerte hverdagshelter».

Løsningsorienterte

Onsagers fikk eksotisk besøk i slutten av mai, med ledere fra patentverk i 11 ulike land – fra Malaysia i øst til Colombia i vest. De kom til oss i regi av WIPO (World Intellectual Property Organization) for å lære i vårt sterke fagmiljø om patentkvalitet. Delegatene var imponert over Onsagers’ løsningsorienterte fokus på å sikre kvaliteten på patenter, som også danner grunnlaget for samarbeidet mellom Onsagers og Patentstyret i Norge.

Vårt hovedfokus er å komme frem til den beste beskyttelsen til en lavest mulig kostnad for kunden – som tross alt er den viktigste interessenten her

Nå som sommeren er her, kan vi så langt oppsummere 2015 med disse stikkordene:

«Fremoverlent, Oppdatert, Engasjert og Løsningsorientert»

Det forklarer kanskje også hvorfor pilen peker oppover!