Sitter du i møte, på toget eller på flyet? Nå har du tilgang på alle verdens varemerker via Onsagers’ nye varemerke-APP, raskt og enkelt.

17. juni 2014

Mange av Onsagers’ kunder har store porteføljer og er utsatt for sterk konkurranse. Det er derfor viktig å kunne ha løpende tilgang til egne og andres rettigheter. Vi har derfor utviklet en varemerke-APP som gir blant annet salgsorganisasjonen tilgang på varmerke- og logoinformasjon som de kan bruke når de kommer over konkurrenter som krenker deres rettigheter.

Vi ser nye produkter i butikkhyllen hver dag som er rene kopier, eller noe som ligger tett inntil våre varemerker. Da er det nyttig med tilgang på varemerke- og logoinformasjon på mobilen for å gjøre en rask vurdering om vi skal forfølge saken sammen med Onsagers.

Med Onsagers’ nye varemerke-APP får du enkel og rask oversikt over varemerker på håndholdte enheter, som nettbrett og mobiler. Det gir tilgang til informasjon om varemerker og logoer, med oversikt over hvilken land de har etablert rettigheter.

Enkel tilgang på informasjon:

  1. Søk på varemerke; finn alle land hvor beskyttelse er søkt.
  2. Søk på land; se alle varemerker som det er søkt beskyttelse for der.
  3. I hvert søk får man detaljer og varemerkeinformasjon med blant annet status, søknadsnummer, dato og eventuell logo.

Du må ha et kundeforhold til Onsagers for å få brukerrettigheter til varemerke APP-en.

Last ned APP-en her

Kontakt din kontaktperson i Onsagers for å få bruker til APP-en.