Onsagers IP-sjekk®

Onsagers IP-sjekk®

Start med Onsagers IP-sjekk®


Den unike kunnskapen, løsningene, ideene og konseptene i bedriften representerer bærebjelken og er de viktigste verdiene. Disse verdiene er det viktig å ha kontroll på og forvalte godt. For å få en overordnet oversikt over hva som er ditt selskaps immaterielle verdier (IP) har vi laget Onsagers IP-sjekk ®.

Kartlegg verdiene i verdikjeden

Onsagers’ bransjeteam er spesialister på å kartlegge og forvalte de immaterielle verdiene i din verdikjede. Med erfaring fra tilsvarende bedrifter, har de kunnskap om hva som er av spesiell stor verdi i din bransje.

I en kartlegging utført av en av våre bransjespesialister vil alt fra:

  • interne verdier

  • kommersiell modell

  • konkurransesituasjon

  • Stakeholders

  • FoU

………..bli diskutert.

Basert på samtalen vil en IP-sjekk gi en kort status og en anbefalt plan for videre arbeid med å få kontroll på dine immaterielle verdier, og hvordan du bedre kan utnytte det kommersielle potensialet.

NHO medlememr får gratis Onsagers IP-sjekk®

NHO har inngått en langsiktig rammeavtale med Onsagers AS, hvor det blant annet er et unikt tilbud om å få utført en gratis IP-sjekk.

Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.

For mer detaljer om betingelser og hvilke tjenester Onsagers tilbyr som NHO-medlemsfordel, gå inn på NHOs minside.

Se pressemelding her.

Bestill Onsagers IP-sjekk® her