Search

Ofte stilte spørsmål

Man kan aldri sikre seg helt mot inngrep.
Man bør gjennomføre IP due dilligence, eller se til at en IP due dilligence finnes, forut for lansering.

  • Omfang og innhold av en slik IP due dilligence kan variere sterkt fra situasjon til situasjon. Profesjonell hjelp er derfor svært viktig.
Et patent er en eksklusiv rett tildelt av nasjonale eller regionale myndigheter til å fremstille, bruke og selge en oppfinnelse for et visst antall år. Rettigheten eies av oppfinneren eller dennes rettsetterfølger.
Generelt bør du søke beskyttelse for alle steder hvor du driver forretninger, eller hvor dine tekniske løsninger blir benyttet. Valg av land eller regioner er imidlertid som regel strategiske beslutninge. Det er dermed ikke mulig å gi et entydig svar, ettersom det bør gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle.
For å oppnå patent må en løsning oppfylle noen kriterier. Det som skal beskyttes med patent må være:

  1. Nytt
  2. Oppfinnerisk
  3. Industrielt anvendbart
Det er viktig å være først ute med å søke patent, da det kun er den første som søker om patentbeskyttelse på en ny løsning som vil kunne få patent. Man bør imidlertid ikke søke patent før man kan sannsynliggjøre en teknisk løsning. Det er normalt ikke tilstrekkelig med en overordnet idé; man trenger minst én beskrivelse av hvordan løsningen kan oppnås i praksis. Det er ofte ikke nødvendig at man har laget en prototype, men spesielt for kjemiske oppfinnelser er det et høyere krav til eksemplifisering.
Flere ganger, men med forskjellig formål og omfang:

  • Før man starter et utviklingsprosjekt, for å unngå å bruke ressurser på å løse et problem som andre alt har løst og for å få oversikt over hvilke kjente løsninger som finnes.
  • Før man søker patent, for å få oversikt over hva som synes å være patenterbart og at patentsøknaden kan tilpasses til den kjente teknikken.
  • Før man lanserer et nytt produkt for å sikre at man har handlefrihet.
  • Før man lager strategiske forretningsplaner for å avdekke konkurrenter og deres teknologiske satsningsområder.