Skip og maritim

Onsagers har satt sammen en sterkt team som har kunnskap og erfaring som er komplementerende og som skal kunne dekke kunden behov optimalt. Med erfaring fra andre kunder fra bransjen og tidligere arbeid i norsk industri vil teamet tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming.


Våre patentingeniører

I skip og maritim bransjegruppen har vi satt sammen et team av ingeniører som har erfaring fra både bygg, elektrisk, maritim, IT til mekanisk for å kunne dekke behovet for et bredet spekter av fagområder.

Henrik Rode

Siv. Ing - Maskinteknikk

Kenneth Sjøvold

MSc Mechanical Engineering, B.Sc. Systems design

Phat Lam

Siv. Ing - Maskinteknikk

Christian Abel

Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi

Håvard Larsen Rykkje

M.Sc., Petroleum Technology

Anette Robsahm Røhmen

Siv. Ing - Fysikk

Anne Johnsen

Siv. Ing - Maskinteknikk

Arnulf Crowo

Cand. Scient - Fysikk

Bjørn S. Andersen

Siv. Ing - kyber- og datateknikk

Per Ole Dahlsrud

Siv.ing., Maskinteknikk

Stanko Bradvarevic

Siv. Ing - Marinteknikk

Per Reiner

M.Sc. - Fysikk

Lars-Fredrik Urang

CEO - Head of Patent

Trond Ramsvik

Ph.D / Fysikk

Våre jurister

Våre jurister innen skip og maritim dekker de kommersielle og juridisk aspektene ved immaterielle rettigheter samt rådgiving rundt varemerke og designbeskyttelse. Det er viktig å ha det formelle på plass for å sikre sine rettigheter med et stadig mer uoversiktlig innovasjonsprosjekter med flere kommersielle aktører i dagen konvergerende teknologi landskap.

Anders Ervin Solberg

Advokat

Carl J. Bjerkelund

Ulrikke Asbøll

Advokat

Eirik Rødsand

Advokat