Næringsmiddelindustrien

Onsagers har satt sammen en sterkt team som har kunnskap og erfaring som er komplementerende og som skal kunne dekke kunden behov optimalt. Med erfaring fra andre kunder fra bransjen og tidligere arbeid i norsk industri vil teamet tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming.


Våre patentrådgivere

I bransjegruppen innen næringsmiddel har vi satt sammen et team av ingeniører som har erfaring fra både biokjemi, mekanisk og fiskeri for å kunne dekke alt mangfoldet vi finner i denne bransjen.

Line Sørensen

M.Sc. - Bioteknologi

Kim Livgard

Cand Scient, Biokjemi

Christian Abel

Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi

Liv-Heidi Thoresen

Siv.ing. Kjemi og Biokjemi

Geir Langli

Ph.D. - Kjemi

Henning A. Johansen

Master of Science, Biochemistry

Kari Simonsen

Cand Scient, Biokjemi

Kristin Holmgren

Cand Scient, Bioteknologi

Anette Hauger

Cand. Scient - uorganisk Kjemi

Våre jurister

Våre jurister innen næringsmiddelindustrien dekker de kommersielle og juridisk aspektene ved immaterielle rettigheter samt rådgiving rundt varemerke og designbeskyttelse. Det er viktig å ha det formelle på plass for å sikre sine rettigheter med stadig flere samarbeidspartnere gjennom hele verdikjeden.

Anders Ervin Solberg

Advokat

Carl J. Bjerkelund

Kathrine Kjendlie

Varemerkerådgiver

Christiin Sangvik-Jebsen

Advokat

Kristoffer Weltzien

Advokat

Eirik Rødsand

Advokat

Thomas Gaarder-Olsen

Advokat