Fiskeri og havbruk

Onsagers har satt sammen en sterkt team som har kunnskap og erfaring som er komplementerende og som skal kunne dekke kunden behov optimalt. Med erfaring fra andre kunder fra bransjen og tidligere arbeid i norsk industri vil teamet tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming.


Våre patentingeniører

I fiskeri og havbruk bransjegruppen har vi satt sammen et team av ingeniører som har erfaring fra både biotek, mekanikk, elektrisk, maritim, til IKT for å kunne dekke behovet for et bredet spekter av fagområder.

Henrik Rode

Siv. Ing - Maskinteknikk

Line Sørensen

M.Sc. - Bioteknologi

Kim Livgard

Cand Scient, Biokjemi

Christian Abel

Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi

Endre Woldstad

Siv. Ing - Elkraftteknikk

Liv-Heidi Thoresen

Siv.ing. Kjemi og Biokjemi

Anette Robsahm Røhmen

Siv. Ing - Fysikk

Henning A. Johansen

Master of Science, Biochemistry

Kari Simonsen

Cand Scient, Biokjemi

Stanko Bradvarevic

Siv. Ing - Marinteknikk

Kristin Holmgren

Cand Scient, Bioteknologi

Anette Hauger

Cand. Scient - uorganisk Kjemi

Lars-Fredrik Urang

CEO - Head of Patent

Våre jurister

Våre jurister innen fiskeri og havbruk dekker de kommersielle og juridisk aspektene ved immaterielle rettigheter samt rådgiving rundt varemerke og designbeskyttelse. Det er viktig å ha det formelle på plass for å sikre sine rettigheter med et stadig mer uoversiktlig innovasjonsprosjekter med flere kommersielle aktører i dagen konvergerende teknologi landskap.

Andreas Sætre Hanssen

Advokat, IP. LL.M.

Ulrikke Asbøll

Advokat

Eirik Rødsand

Advokat