Farmasi og biotek

Onsagers har satt sammen en sterkt team som har kunnskap og erfaring som er komplementerende og som skal kunne dekke kunden behov optimalt. Med erfaring fra andre kunder fra bransjen og tidligere arbeid i norsk industri vil teamet tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming.


Våre patentingeniører

I farmasi og biotek bransjegruppen har vi satt sammen et team av ingeniører som har erfaring fra både uorganisk og organisk kjemi for å kunne gå i dybden både teknisk og biologisk.

Edmund André Høydahl

Line Sørensen

M.Sc. - Bioteknologi

Kim Livgard

Cand Scient, Biokjemi

Christian Abel

Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi

Liv-Heidi Thoresen

Siv.ing. Kjemi og Biokjemi

Dorte Lajer

Siv.ing. - Kjemi

Geir Langli

Ph.D. - Kjemi

Henning A. Johansen

Master of Science, Biochemistry

Kari Simonsen

Cand Scient, Biokjemi

Kristin Holmgren

Cand Scient, Bioteknologi

Våre jurister

Våre jurister innen farmasi og biotek dekker de kommersielle og juridisk aspektene ved immaterielle rettigheter samt rådgiving rundt varemerke og designbeskyttelse. Det er viktig å ha det formelle på plass for å sikre sine rettigheter med et stadig mer uoversiktlig innovasjonsprosjekter med flere kommersielle aktører i dagen konvergerende teknologi landskap.

Kathrine Kjendlie

Varemerkerådgiver

Kristoffer Weltzien

Advokat

Ann-Cathrin Hoel

Advokat - Leder Juridisk

Thomas Gaarder-Olsen

Advokat