Sport og fritid

Onsagers har satt sammen en sterkt team som har kunnskap og erfaring som er komplementerende og som skal kunne dekke kunden behov optimalt. Med erfaring fra andre kunder fra bransjen og tidligere arbeid i norsk industri vil teamet tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming


Våre patentingeniører

I sport og fritid bransjegruppen har vi satt sammen et team av ingeniører som har erfaring fra både bygg, mekanikk, elektrisk, maritim, IT til mekanisk for å kunne dekke behovet for et bredet spekter av fagområder.

Phat Lam

Siv. Ing - Maskinteknikk

Endre Woldstad

Siv. Ing - Elkraftteknikk

Stanko Bradvarevic

Siv. Ing - Marinteknikk

Våre jurister

Våre jurister innen sport og fritid dekker de kommersielle og juridisk aspektene ved immaterielle rettigheter samt rådgiving rundt varemerke og designbeskyttelse. Det er viktig å ha det formelle på plass for å sikre sine rettigheter med et stadig mer uoversiktlig innovasjonsprosjekter med flere kommersielle aktører i dagen konvergerende teknologi landskap.

Anders Ervin Solberg

Advokat

Christiin Sangvik-Jebsen

Advokat

Eirik Rødsand

Advokat