Onsagers har et bredt fagfelt av rådgivere innen patent, juridisk, varemerke og design.