Onsagers er organisert i bransjeteam som består av både jurister og ingeniører

Onsagers 70 år

Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser i den moderne kunnskapsøkonomien at det er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og fremgang gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter.

Juss + merkantilt = Onsagers

Med tverrfaglige bransjeteam bestående av 24 ingeniører og 8 jurister, kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden; fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter.

Daglig leder og leder for Patentavdelingen, Lars-Fredrik Urang

Faglig resonans

Vi har i Onsagers bygget en sterk patentavdeling med de beste innen sitt fagfelt. En viktig bestanddel i vår kompetanse, i tillegg til vår faglige bakgrunn, er vår brede arbeidserfaring og nettverk i det norske næringslivet. For å kunne gjøre en god jobb som patentrådgiver, må man ha en inngående forståelse av hvordan «ting er skrudd sammen», både rent teknisk og ute i praksis på arbeidsplassen.

Vårt mål er å etablere et godt og langt kundeforhold, med faglig resonans som gir et kontinuerlig fokus på en optimal og oppdatert IP-strategi som sikrer de immaterielle verdiene og som skaper de beste konkurranseforutsetningene for kunden – Lars-Fredrik Urang

Leder for Juridisk avdeling, Ann-Cathrin Hoel

Kommersiell suksess

For å sikre kommersiell suksess, er det vesentlig at bedriften har beskyttet sine immaterielle rettigheter. Å sikre optimal beskyttelse forutsetter inngående kunnskap om hvilke rettslige muligheter som foreligger for å sikre at bedriftene kan beskytte sine konkurransefortrinn på best mulig måte. Det er også viktig å kunne identifisere hva som vil være den mest effektive beskyttelsen for bedriften ut ifra et ressursperspektiv, slik at man også har et kost/nytte-perspektiv på hva som vil utgjøre god beskyttelse av bedriftens immaterielle rettigheter. En god IP-rådgiver har god juridisk kunnskap og utstrakt erfaring til å kunne rådgi norske bedrifter om hva slags beskyttelse som vil være effektiv i hvert enkelt tilfelle.

Våre juridiske rådgivere arbeider i team med våre patentrådgivere for å tilsammen kunne gi helhetlig og effektiv IP-rådgivning til norske bedrifter – Ann-Cathrin Hoel

Ledelsen i Onsagers