Onsagers har satt sammen bransjeteam med komplementerende kunnskap og erfaring som skal kunne dekke klientens behov optimalt. Med lang erfaring fra klientsaker fra bransjen og tidligere arbeidserfaring fra norsk industri, skal teamet kunne tilby en mest mulig oppdatert og praktisk tilnærming til din sak.

Møt Onsagers’ bransjeteam: Klikk på bransje for å se våre spesialister på din bransje