Med rådgivning innen IP-strategi, om blant annet patent-, varemerke- og designbeskyttelse, bidrar Onsagers til at norske kunnskapsbedrifter etablerer og håndhever sine rettigheter i inn- og utland.