Onsagers er valgt til NHOs IP-partner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Avtalen skal bidra til et kunnskapsløft og økt konkurransekraft for NHOs medlemmer.

4. mars 2015

I den moderne kunnskapsøkonomien er det særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til vekst og utvikling. Den største verdien i mange bedrifter er kompetansen de ansatte sitter på, bedriftens varemerker og de tekniske løsningene som utvikles. Pressemelding her.

Paradokset er at bedrifter bruker mer ressurser på fysisk sikkerhet, enn å sikre sine immaterielle verdier (IP). En av de viktigste oppgavene våre blir derfor å øke kunnskapsnivået blant norske bedrifter, sier daglig leder Lars-Fredrik Urang i Onsagers AS.

Samarbeid med landsforeningene

For å øke kunnskapen om immaterielle rettigheter er Onsagers valgt som NHOs samarbeidspartner. Avtalen innebærer at Onsagers sammen med 15 regionforeninger og 19 landsforeninger skal gi et kunnskapsløft og bistå med beskyttelse av bedriftens viktigste verdier.

Tilbyr gratis IP-sjekk

Samarbeidet innledes i mars 2015 med en nasjonal informasjonskampanje. Som ledd i avtalen vil NHO sammen med Onsagers tilby en gratis tjeneste, som vi kaller IP-sjekk, den skal kartlegge immaterielle verdier i bedriften, og gi råd om hvordan disse bør sikres og forvaltes for å øke konkurransekraften og sikre investeringene.

– Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag, sier Ingebjørg Harto som er avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.

Fremoverlente bransjemiljøer i Onsagers

Onsagers har egne bransjeteam som i stor grad speiler hvordan NHO er bygget opp med bransjeforeninger. Bransjeteamene i Onsagers består av både jurister og ingeniører med praktisk bransjeerfaring. Med slike team skaper man fremoverlente bransjemiljøer som får en god resonans med bedriftene de jobber med. NHO-medlemmenes utfordringer og behov skal bli godt ivaretatt av våre team.

Vi er entusiastiske over å bli valgt som samarbeidspartner for NHO. Vårt kontinuerlige fokus på å bistå norske bedrifter med å sikre deres immaterielle verdier og derved styrke konkurranseevnen, tror jeg kan passe godt med rollen vi skal ha i samarbeidet med NHO, sier leder for juridiske tjenester Ann-Cathrin Hoel i Onsagers AS.

Les mer om avtalen og bestill gratis IP-sjekk her.