Robotisering, autonomi, digitalisering, fjernstyring, stordata og smartteknologi er i ferd med å endre den maritime næringen. Norske aktører har alle muligheter til å lede an i utviklingen.

29. mai 2017

Den internasjonale konferansen Nor-Shipping står for døren. I løpet av fire hektiske dager møtes bransjen i Oslo, på det som er en av verdens største shipping-messer.

Tidligere i år la Regjeringen frem sin nye havstrategi under navnet «Ny vekst, stolt tradisjon». Et godt og betegnende navn, i en tid da ny teknologi gir uante vekstmuligheter for næringen. Men skal man lykkes i denne nye tiden må man også sørge for eierskap til innovasjonene sine.

Les mer om hvordan Smart Ships er i ferd med å revolusjonere maritim næring.

Investeringer i forskning, utvikling og innovasjon må styrkes

I følge Regjeringens strategi skal samarbeid på tvers av havnæringene sørge for at Norge utvikler den fremste bærekraftige teknologien. Norge har, i kraft av å være en av verdens fremste maritime nasjoner, bygget opp den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som skal til for å lykkes.

I strategiprosjektet Maritim 21 slås det fast at:

«Investeringer i forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor må styrkes for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon». 

Med stadig tettere samarbeid mellom de blå næringene, der Norge har unik spisskompetanse i verdensklasse, mener vi i Onsagers at norsk maritim næring har de beste forutsetninger og et stort konkurransefortrinn når vi nå står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjonen.

Norsk maritim næring kan bli en internasjonal teknologinæring

Teknologien utvikles i en rasende fart, og den maritime næringen møter stadig økt konkurranse fra utenlandske bedrifter. Parallelt med dette øker fokuset og ikke minst behovet for å beskytte de immaterielle verdiene som skapes når man driver med innovasjon.

Dersom Norge skal kunne opprettholde sin verdensledende posisjon, må også den norske maritime næringen sikre eierskap til egen innovasjon. Dette for å beholde konkurransefortrinnet og å skape et godt grunnlag for videre vekst.

Les mer om hvordan Grønn skipsfart kan gi nye muligheter for norsk martim næring her

Smartteknologi og disrupsjon

Ny smartteknologi vil prege næringen fremover, hvor ny kompetanse innen blant annet IKT vil blandes med lang og tung faglig maritim erfaring. Ut av denne smeltedigelen ser vi allerede den nye teknologien og forretningsmodellen som kan føre til disruptive endringer i hele næringen.

I den maritime industrien har tradisjonen for samarbeid alltid stått sterkt, også på tvers av landegrenser. I det globale markedet er konkurransen tøff, og der kreves det at den norske maritime næringen sikrer eierskap til teknologi, noe som vil skape handlingsrom og gi mulighet for å posisjonere norsk maritim næring som en internasjonal teknologinæring.

Stikk innom vår stand på Nor-Shipping, C02-30b, for en prat om eierskap til innovasjon.