HTS gjør stor suksess med innovasjon for å sikre våre barn. De er opptatt av å beskytte sitt konkurransefortrinn. Vi tok en prat med fjerde generasjon Torgersen.

11. september 2015
Suksessbedriften HTS, best kjent for sine produkter under merkevarene BeSafe® barneseter, VOKSI® vognposer, Packline® takbokser og Hamax® sykkelseter og ake-produkter, alle ledende merker for konsumenter i mange land. Sentralt i selskapets vei til suksess, har vært et bevisst forhold til å beskytte bedriftens viktigste verdier i form av deres unike varemerker og tekniske løsninger. Dette har gitt dem et vedvarende internasjonalt konkurransefortrinn.

– Vi begynte som salmakere for fire generasjoner siden, forteller Hans Kristian Torgersen. Vi har vært i kontinuerlig drift siden 1919, og mantraet har hele tiden vært å utvikle skandinavisk kvalitet, identitet og kultur. Vi har utviklet oss fra en håndverksbedrift til industri, og de siste 20 årene som merkevarebygger.

Bedriften er Skandinavias ledende innen utvikling og produksjon av beskyttelsesutstyr for gravide og barn; som bilbarnestoler, sykkelseter og hjelmer, takbokser, akebrett, sykkelseter, elektriske ATV og mye annet. – Vi føler absolutt at vi lager produkter som gir noe som betyr mye for samfunnet vårt, sier Torgersen.

– Å eie de rette varemerkene i de rette markedene, og å ha en enerett til egne tekniske løsninger, er sentralt for alle bedrifter – det har det vært for oss i fire generasjoner nå, avslutter Torgersen.

Beskytter sitt konkurransefortrinn

HTS’ produkter har en sterk posisjon blant målgruppen, som inkluderer foreldre med barn i alle aldre så vel som vordende foreldre. Deres fokus på merkevarebygging av blant annet BeSafe® og Voksi®, og deres stadige videreutvikling av unike tekniske løsninger innen sikring av barn, har skaffet HTS et konkurransefortrinn som er viktig å beskytte.

– Rettighetene våre representerer kjerneverdiene i selskapet. Verdien av varemerker, som for eksempel BeSafe® og Voksi®, kan knapt overdrives. I tillegg er patentene våre på mange måter en manifestering av konkurransefordelene våre. Våre løsninger er kun våre, sier Torgersen i HTS.

HTS har et aktivt forhold til å sikre dette konkurransefortrinnet ved å forvalte og etablere sine immaterielle rettigheter. Samarbeid mellom produktutviklere, designere og IP-rådgivere har resultert i en verdifull portefølje av rettigheter innenfor patenter, design og varemerker.

– Skal du oppnå en god beskytte av bedriftens unike sider fra hele verdikjeden, kreves det både kommersiell erfaring og teknisk innsikt. Dette er en spesiell kombinasjon som Onsagers er unik på i sitt marked. HTS trengte denne totalpakken og valgte derfor Onsagers AS som vår rådgiver, forteller Torgersen.

Sikrer 80 % av bedriftens verdier

Undersøkelser viser at opp mot 80 % av verdiene i en moderne kunnskapsbedrift er immaterielle. De immaterielle verdiene (IP) kommer gjerne fra ansattes kunnskap, erfaring og kreativitet, slik vi også ser i HTS. Konkurranseevnen er i stor grad knyttet til en god plan for beskyttelse av deres immaterielle rettigheter (IPR), som er samkjørt med bedriftens øvrige forretningsplan.

– For vårt selskap har det vært avgjørende å kunne samarbeide med noen som kan gi oss en kommersiell merverdi. Rettighetene er ikke bare pynt; de må alltid være i samsvar med de gjeldende forretningsplanene.

 

Et samarbeid om teknologi og IP
Stanko Bradvarevic og Thomas Gaarder-Olsen er kundeansvarlig for HTS. Stanko er patentrådgiver med kunnskap om en rekke tekniske områder, Thomas er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Med deres kunnskap om teknologien som HTS håndterer og de juridiske tjenestene de trenger, har de i prosjektsamarbeidet med spesialistene i HTS utviklet en IP-strategi som inneholder blant annet flere patenter, varemerker og designbeskyttelse.

Relevante områder for beskyttelse av produktene til HTS:
Strategisk og kommersiell rådgivning, Rettighetsetablering, Patentbeskyttelse, Designbeskyttelse, Varemerkebeskyttelse, Markedsføringsloven, Håndtering av rettigheter, Piratkopier, Håndhevelse, Tollbeslag, Destruering av varer, Forundersøkelser, Inngrepsvurdering, Konfliktløsning, Handlingsromsanalyser / Freedom to Operate (FTO) og Sikkerhetsutstyr for barn (barnestoler, barneposer etc.).