Photocure har blitt verdensleder innen fotodynamisk terapi og diagnose som bidrar til en tidligere og bedre diagnose for kreftpasienter.

29. september 2014

Med sin portefølje innen fotodynamisk terapi og diagnostikk har Photocure blitt markedsleder i sitt segment. Deres mål er å utgjøre en forskjell for blant annet kreftpasienter, gjennom å sikre tilgang til sin innovative teknologi globalt. For å få tilgang til nye markeder har Photocure inngått lisensavtaler med andre farmasibedrifter. For å kunne ekspandere og sikre sin portefølje globalt har Photocure gjort varemerkestrategi til en av sine hovedpilarer i deres forretningsstrategi, med Onsagers som varemerkestrategipartner.

Photocure er en norsk farmasibedrift som har blitt verdensleder innen fotodynamisk terapi og diagnostikk. Bedriften har utviklet og kommersialisert meget selektive og effektive løsninger på flere diagnoser innen blære- og kolorektalkreft, HPV og forstadier til livmorkreft, acne og andre dermatologiske sykdommer.

Photocure har utviklet sin egen proprietære Photocure Technology™ plattform, og videreutvikler sin portefølje kontinuerlig.

Internasjonalt fotavtrykk

Photocure ønsker å bedre pasienters pleie og livskvalitet gjennom å gjøre løsningene basert på Photocure Technology™ tilgjengelig for pasienter. Photocure er en suksesshistorie, og nok en milepæl ble nådd da de inngikk en strategisk samarbeidsavtale med farmasigiganten Ipsen på kommersialisering av Hexvix ® globalt (utenom USA og Norden) i 2011.

Varemerkestrategi er en del av deres forretningsplan

Photocure har siden den spede begynnelse fokusert på varemerker i sitt IP-strategiarbeid, og har anerkjent betydningen av både å sikre sin handlingsfrihet innen sitt forretningsområde, sikre sin etnologi, og øke verdien av sin teknologi gjennom varemerker som er beskyttet så globalt som mulig. Photocure er meget bevisst på anvendelse av de ulike virkemidlene man benytter i en varemerkestrategi, og har valgt Onsagers som sin partner til å kartlegge og adressere de strategiske utfordringene innen varemerker. Onsagers har hjulpet Photocure å bygge en solid varemerkestrategi, spesielt med en sterk varemerkeportefølje.

“Onsagers is a valued strategic partner who secures trademark footing when we enter uncharted territories and new business models”

Insa Flechsler, IP Director, Photocure

Les mer om Onsagers’ bransjeteam innen Biotek og Farmasi.