Det startet med et kobberrør, en wire fra en gammel sykkel, noen stoffbiter og en gammel symaskin. Nå er Vorn Equipment sitt unike våpenbæresystemet patentert i USA, Kina, EU og Norge, og Canada står for tur.

7. oktober 2016

Historien om norske Vorn er historien om en ung student og jeger. Og en god idé. Eirik Andersen studerte produktutvikling og produksjon ved NTNU da tanken slo han.

– Jeg befant meg på jakt i Sverige, med rifle i reim over skulderen og hagle i hendene, mens jeg kavet meg frem på ski. Jeg bestemte meg for at neste gang måtte jeg ha en skikkelig jaktsekk, men fant ingen som tilfredsstilte mine krav til bæring av våpen. Så bestemte jeg meg for å lage en selv, forteller Andersen.

Jaktturen i Sverige ble dermed starten på en fantastisk reise, godt hjulpet av gode veiledere ved NTNU og patentrådgivere i Onsagers.

Smarte patentgrep

Det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) gjør at våpenet bæres tett på brukerens rygg og enkelt kan trekkes ut fra siden av sekken. Dette systemet er raskere og tryggere enn andre produkter på markedet, der våpenet normalt trekkes opp over brukerens hode.

– Sikkerhet og brukervennlighet stod i fokus da jeg skulle utvikle drømmesekken. Etterhvert, og i samråd med Onsagers’ rådgivere, gikk det opp for meg at det var et våpenbæresystem jeg hadde utviklet, og ikke bare en jaktsekk. Dette la grunnlaget for noen smarte grep i patentarbeidet, forteller han.

Se hvordan det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) fungerer:

Berit Grøtteland Helland er jeger og prostaff i Vorn. Video: Vorn

At patentarbeidet ble startet svært tidlig i prosessen har vært alfa og omega for Andersen og selskapet Vorn. Det har gitt dem en trygghet i bunn og muligheten til å kommunisere ideen på en god måte.

– Patentarbeidet har hatt alt å si for utviklingen av Vorn. Ettersom vi på et tidlig tidspunkt fikk sendt inn en patentsøknad, kunne vi med trygghet snakke om ideen til potensielle partnere og kunder, og vi kunne lage en prototype som vi ikke trengte være redde for å vise frem. Å lage en prototype svært tidlig var nok et veldig smart grep, sier Andersen.

Stor risiko for kopiering

Som mange andre gründere møtte også Andersen en del skepsis på veien. Var ideen unik nok? Var markedspotensialet stort nok? Mange tenkte nok at jaktsegmentet var i overkant smalt til at produktet kunne overleve kommersielt.

– Skepsis er sunt å møte på veien. Det gjør at man realitetsorienterer seg og blir tvunget til å tenke nøye gjennom både potensial og idé. På veien møtte jeg også mange gode hjelpere. Både NTNU og Onsagers trodde på ideen min og gav mange nyttige innspill underveis. Men viktigst av alt var at jeg selv visste at dette produktet hadde jeg bruk for, og at jeg trodde at mange andre jegere også ville mene det samme, sier han.

Vorn Jaktsekk lar deg trekke våpen uten å ta av sekken. Fotograf: Jo Stenersen - Stenersen Foto

Vorn Jaktsekk lar deg trekke våpen uten å ta av sekken.
Fotograf: Jo Stenersen – Stenersen Foto

Andersen konkluderte med at våpenbæresystemet dekket et behov som ingen andre produkter på markedet kunne dekke. Selv om ideen var unik, var den også veldig enkel. Dette gjorde at risikoen for kopier var stor.

– Det er forholdsvis enkelt for en produsent å kopiere systemet jeg har utviklet, derfor var det viktig å komme raskt i gang med å beskytte løsningen. At det ble søkt om patent tidlig i prosessen har gjort at jeg fikk ro til å utvikle produktet i mitt eget tempo og ikke måtte haste ut på markedet for å sikre markedsandeler. Jeg er overbevist om at uten patentene ville vi ha sett kopier på markedet allerede, sier Andersen.

Tar patentet videre til Forsvaret og politiet

Med god veiledning fra Onsagers ble det søkt om- og innvilget et bredt patent, noe som gjør at fleksibiliteten for å videreutvikle løsningen er stor. Dette er Andersen nå i full gang med å gjøre.

– I jaktmarkedet konsentrerer vi oss nå om de seks produktene vi har utviklet, og å få disse ut i de prioriterte markedene, som er Norge, USA, Canada og EU. Ettersom vårt produkt er såpass unikt, behøver vi ikke jage etter neste jaktinnovasjon umiddelbart, men har heller valgt å fokusere på en ny og veldig spennende mulighet som har oppstått i forlengelsen av dette, forteller han.

Vorn Jaksekk har også vekket interesse hos yrkesgrupper som bærer våpen i det daglige. Kanskje vi ser Vorn sekker på norske soldater om noen år? Fotograf: Jo Stenersen - Stenersen Foto

Vorn Jaksekk har også vekket interesse hos yrkesgrupper som bærer våpen i det daglige. Kanskje vi ser Vorn-sekker på norske soldater om noen år?
Fotograf: Jo Stenersen – Stenersen Foto

Nå har nemlig Forsvaret, politiet og private sikkerhetsaktører fattet interesse for produktet, og Andersen er i full gang med å utvikle prototyper spesielt tilpasset disse yrkegruppenes behov.

– At vi valgte å patentere et våpenbæringssystem, og ikke bare en jaktsekk, har nå gitt oss fantastiske muligheter til å videreutvikle ideen. Gjennom det nystartede selskapet Vorn Defence jobber vi nå tett med Forsvaret og politiet om å utvikle sikre og brukervennlige våpenbæringssystemer, og vi møter mye engasjement og entusiasme på vår vei. Vi har faktisk allerede hatt kontakt med amerikansk forsvar og politi også, og de kan fortelle at noen av deres ansatte allerede har tatt i bruk jaktsekken vår i sitt arbeid. Hadde vi ikke hatt et bredt patent i bunn, hadde vi trolig ikke fått denne muligheten, sier han.

Gode råd til gründere

– Patentet har vært viktig i alle ledd i prosessen. Vi har kunnet snakke fritt og vise frem en prototype lenge før produktet kom på markedet. Vi kunne ta oss tiden vi trengte før lansering, og vi kunne ta produktet ut internasjonalt og likevel ha kontroll på merkevaren. Vi har ved to anledninger hentet inn kapital til selskapet, og da har patentet vært en vesentlig del av verdivurderingen. Ved siste emisjon for rundt ett år siden, kunne vi også legge til grunn potensialet innen Forsvaret, politiet og andre sikkerhetsaktører, basert på verdien i patentet. At vi beskyttet ideen på et tidlig tidspunkt har gjort at vi har kunnet være ambisiøse, uten å ta for stor risiko, forteller Andersen.

Han gir følgende råd til de som selv går rundt med en idé i magen:

– Snakk med noen du stoler på og vurder nøye om ideen er unik nok og om markedspotensialet er tilstrekkelig stort. Skaff oversikt over konkurrerende produkter. Lander du på at ideen er unik, at potensialet er stort og at det ikke finnes tilsvarende produkter på markedet, så er mitt beste råd: Søk patent og bruk en profesjonell aktør på veien. Patentarbeid er en langvarig og krevende prosess og ikke noe for lekfolk, selv ikke for en sivilingeniør med produktutviklingsbakgrunn, sier han.

Patentarbeidet i Vorn er nå i det sjuende året, og fortsatt er det mye som gjenstår.

– Patentarbeid tar tid og krever kompetanse. Søknader må skrives, justeres og følges opp. At Onsagers håndterer dette for meg, har gjort at jeg har brukt minimalt med tid på patentarbeidet og har kunnet konsentrere meg om få produktet ut i markedet. Samtidig har patentet gitt meg muligheter som jeg ikke kunne forutse da den første spede ideen tok form, langt inne i de svenske skogene, sier Andersen.

Har du en idé som bør beskyttes? Ta kontakt med Onsagers’ patentrådgivere som kjenner din bransje for en uforpliktende og konfidensiell prat.

Bli bedre kjent med våpenbæringssystemet fra Vorn her:

Video: Pace Productions UK