YoungFish 2018

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

YoungFish 2018

jan

31

YoungFish-konferansen avholdes for fjerde året på rad, temaet denne gangen er hvordan havet (re)struktureres.

Verdiskapningen fra havet skal økes betraktelig, sier optimistiske spådommer. Men det er også sagt at hvis dette skal lykkes, bør det være i samspill mellom myndigheter, forskere og næringene som benytter havet – i dag og i fremtiden.

De forskjellige næringene har mye å lære av hverandre. Miljøene innen fiskeri, oppdrett, offshore, shipping, leverandørbransjen, teknologi og forskning kan bygge på hverandres kompetanse for å løse utfordringer. Samtidig er det kamp om plassen, samt andre interessekonflikter mellom aktørene som ønsker sin del av havet.

Konferansen vil ha fokus på hvor vi er i dag og hvor vi er på vei.

YoungFish

Konferansen arrangeres av YoungFish, en organisasjon for unge mennesker som jobber i, eller har tilknytning til sjømatnæringen. Konferansen vil være en møteplass hvor man kan treffes på tvers av yrker og selskaper.

Øvre aldersgrense på konferansen er 37 år (født 1980).

Onsagers deltar

Fra Onsagers’ bransjeteam for Havbruk og fiskeri samt Skip og maritim industri kommer patentrådgiver Henrik Rode og advokat Anders Ervin Solberg. Med praktisk erfaring om beskyttelse av tekniske løsninger, er dem åpne for en prat om hvordan vi kan bidra med å sikre og øke konkurransekraften til din bedrift.

Sikrer forskning og markedstilgang

Foto: Shutterstock

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljeeventyret. Les mer om dette, her.