Svolværkonferansen 2017

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

Svolværkonferansen 2017

sep

12

Svolværkonferansen arrangeres for sjette året på rad og har fokus på verdiskapning innen de tre blå næringene; maritim, fiskeri og akvakultur samt olje og gass.

På årets maritime konferanse i nord møtes en samlet «blå næring» for å diskutere fremtiden.

«Ny vekst, stolt tradisjon» står det i Regjeringens nye havstrategi, et godt og betegnende navn i en tid da ny teknologi gir uante vekstmuligheter for næringen. Men skal man lykkes i denne nye tiden må man også sørge for eierskap til innovasjonene sine.

Samarbeid mellom havnæringene
I følge Regjeringens strategi skal samarbeid på tvers av havnæringene sørge for at Norge utvikler den fremste bærekraftige teknologien. Norge har, i kraft av å være en av verdens fremste maritime nasjoner, bygget opp den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som skal til for å lykkes.

I strategiprosjektet Maritim 21 fremheves det at det må investeres i forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon.

Maritim 4.0
Med stadig tettere samarbeid mellom de blå næringene, der Norge har unik spisskompetanse i verdensklasse, mener vi i Onsagers at norsk maritim næring har de beste forutsetninger og et stort konkurransefortrinn når vi nå står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjonen.

Gratis IP-sjekk
Onsagers stiller med rådgivere fra bransjeteamet for Skip og maritim, og vil gjerne prate om muligheter og utfordringer med immaterielle rettigheter (IPR) i din industri. Som en av NHO-medlemsfordelene kan du få en gratis IP-sjekk. Snakk med oss om dette på Svolværkonferansen 2017.

Program ikke klart.

Lakselusen utfordres

Foto: BioSort

BioSort har erfaring fra panteautomater, nå har de utviklet en unik løsning for gjenkjenning og individuell sortering av laks. iFarm-konseptet overvåker helse og utvikling, og sorterer ut til behandling eller slakting. Les mer om dette her.