Smartgridkonferansen 2018

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

Smartgridkonferansen 2018

sep

11

Årets viktigste møteplass for aktører innen smartgrid, smart strøm (AMS) og IKT skal vi se næremere på hvordan Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn. Med nye forventling til kraftsystemet med #smartbyer og #smarthus

Energi Norge har en visjonen om at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn. Industri 4.0  og nye forbruksmønstre vil skape betydelig økt etterspørsel etter både elektrisk energi og effekt. Med helt nye produkter og tjenester vil etterspørrres på bedrift og privat markedet hvor flere vil bl.a. produsere egen kraft. Det vil bli krav om økt fleksibilitet samtidig som forsyningssikkerheten og konkurransekraften må ivaretas. På Årest smartgrid konferansen vil man se på hvordan kraftnæring, leverandører, kunder og kommuner skal forholde seg til de store endringen til kraftnæringen.

Noen punkter fra programmet:

  • Et energisystem i endring påvirker fremtidige energi- og effektbehov
  • Selvforsynte kunder og lokale energisamfunn – kundebegrepet får ny betydning
  • Fra energi- til effektmarked – et virkemiddel for aktive sluttbrukere?
  • Nye produkter og tjenester inn i sluttbrukermarkedet – hva vil kundene ha og hva får de?
  • Nullutslipp i transportsektoren – flyttes  «bensinstasjonen» ut til nettkundene?
  • Smartgrid demo  – veivisere for morgendagens løsninger

Hvem er smartgrid senteret?

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

På årets konferanse vil vår leder for Elkraft og elektronikk bransjegruppe, Endre Woldstad delta.

Foto: Shutterstock

Les mer om fjorårets smartgrid konferanse her. Og utvikling innen teknologi landskapet i de siste årene her