Sjømat Norges årskonferanse

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

Sjømat Norges årskonferanse

apr

05

Sjømat Norge inviterer havbruks- og fiskeribransjen, politikere og andre Stakeholders til å diskutere hvordan næringen kan bidra til å sikre Norges fremtid.

Sjømat Norge inviterer havbruks- og fiskeribransjen, politikere og andre Stakeholders til å diskutere hvordan næringen kan bidra til å sikre Norges fremtid.

Med tema – Vi vil sikre Norges fremtid! – er det følgende agenda:

13:00-13:25 – Inger-Marie Sperre, styreleder Sjømat Norge:
«Sjømatnæringen – fra bærebjelke til pilar i norsk økonomi»

13:25-13:50- Per Sandberg, statsråd Nærings- og fiskeridepartementet:
«Økt sjømatproduksjon og verdiskaping – myndighetene bidrar»

13:50-14:10 – Rune Bjerke, adm. dir. DnB:
«Sjømatsektoren – en stadig mer sentral aktør i norsk næringsliv»

14:10-14:30 – Kristin Skogen Lund, adm. dir. NHO:
«Hva skulle vi gjort uten havet?»

15:30-15:50 – Ulf Sverdrup, direktør Norsk Utenrikspolitisk Institutt:
«Interessekonflikter i norsk handelspolitikk – hva dette betyr for norsk sjømatnæring»

15:50-16:05 – Kjell Ingebrigtsen, leder Norges Fiskarlag:
«Sjømatalliansen – hånd i hånd for å sikre markedsadgangen for norsk sjømat»

16:35-17:45 – Politisk debatt;
«Gis sjømatnæringen tilstrekkelig prioritet i norsk politikkutforming?»

17:45-18:00 – Fredrik Hald, Lerøy Seafood

20:00 – Festmiddag med havets delikatesser

Praktisk opplysninger om arrangementets ulike deler:

Første del av arrangementet er medlemsinterne møter, mens årskonferansen og generalforsamlingen er åpne for alle registrerte deltakere:

5. april kl. 19:30, inviteres medlemmene til en sammenkomst på Museum Schøtstuene. Støttemedlemmer og studenter er også velkomne til denne sammenkomsten.

6. april kl 09:00 – 12:00 avholdes interne medlemsmøter for hhv industri og havbruk

6. april kl 12:00 blir det felles lunsj for alle deltagere

6. april kl. 13:00-18:00 avholdes Årskonferansen

6. april kl. 19:30 Festmiddag

7. april kl. 09:00 – 12:00 Sjømat Norges Generalforsamling

Medlemsfordel for Sjømat Norge medlemmer

Foto: Shutterstock

Onsagers er samarbeidspartner til NHO og tilbyr medlemsfordel i form av rabatterte priser og en gratis IP-sjekk les mer her

Onsagers stiller med bransjeteam for havbruk og fiskeri ved Kim Livgard og Eirik Rødsand. Det er bare å ta direkte kontakt for en prat om betydningen av IP-beskyttelse som patent, varemerke og design i næringen.