Produksjonsteknisk konferanse 2017

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

Produksjonsteknisk konferanse 2017

mar

06

På #PTK2017 – Smarte produksjonsselskap – diskuteres fremtiden for kraftnæringen og hva industri 4.0 kan tilby av muligheter og utfordringer for næringen.

På årets konferanse i regi av Energi Norges vil det foregå utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon – dam og vassdrag, maskin og elektro.

Hovedtema for konferansen 2017:

  • Havari er ekstremt dyrt – hvordan være i forkant?
  • Industri 4.0, Big Data og maskinlæring
  • Sårbarhet – kan anleggene våre hackes?
  • Innovative løsninger for maskin, elektro og bygg
  • Kraftproduksjon som flomvern
  • Fisk og kraft – sammen for miljøet!
  • Er det noen som vil trenge lagringskapasiteten vår i framtiden?

#PTK2017 – Diskusjoner vi ser frem til:


Vannkraftens potensial for fremtidig verdiskaping i Norge mot 2030

Hva leverer vannkraften i dag, og hva den kan ventes å levere frem mot 2030 under de rette vekstvilkår? Norge har vært langt fremme når det gjelder helautomatiske kontrollanlegg for flere kraftverk, men dette kan også tas ett steg videre. Hvor mange kraftverk kan man koble sammen i samme kontrollanlegg uten at operatøren mister oversikten?

Tenk om den som skal drifte kraftverket hele tiden vet den kontinuerlig virkningsgrad både i vannveier og turbin, samt kavitasjon og sandtransport.
Da kan han få det fulle bildet av turbinens virkningsgrad for alle fallhøyder.

Smarte produksjonsselskap

Med lavere kraftpriser har lønnsomheten i vannkraftproduksjon blitt sterkt svekket. På #PTK2017 blir vi vist de smarte virksomhetene, de som får til gode løsninger og innovasjon i trange tider. Forskning fremmer innovasjon, og med langsiktig satsing på vannkraft gjennom HydroCen, er bransjen og forskningen koblet tettere sammen.

Industri 4.0, Big Data og maskinlæring

Industri 4.0 smelter internett sammen med produksjon og produkter. I fremtiden vil maskinen selv sier fra før den havarerer. Ved hjelp av maskinlæring og dataprogrammer som analyserer og ser på trender, kan maskinene selv melde fra når det er behov for vedlikehold. Det kan spares store kostnader ved mer kontroll når det er hensiktimessig med bl.a. vedlikehold.


Onsagers stiller med bransjeteam for Elkraft og elektronikk ved Endre Woldstad

Les hvordan 3D-printing vil påvirke industrien og hvorfor de må ta del i utviklingen nå:

Foto: Shutterstock

3D-teknologi – en ny disruptiv kraft i ferdigvareindustrien

Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier.

Les også om Norsk Titanium som gjør internasjonal suksess med sin patenterte teknologi for 3D-printing.

3D-printing krever ny tilnærming til patent

Norske selskaper ligger helt i front på additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. Den nye teknologien byr på mange fordeler, men også nye utfordringer relatert til kopiering, beskyttelse og håndheving av patent.