NHO Nordland – Årskonferanse 2018

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

NHO Nordland – Årskonferanse 2018

feb

14

På NHO Nordland sin årskonferanse vil verdien av kompetent arbeidskraft, innsikt om de nye jobbene og hvordan øke sysselsettingen i årene framover i nordland være sentrale tema?

På årets Årskonferanse for NHO var verdien av alles arbeidsinnsats på agenda med parolen «Verdien av arbeid». Dersom bedriftene skal kunne fortsette å skape verdier og jobber fremover må vi følge med i timen. På NHOs årskonferanse i Bodø vi det være debatt og presentere nye løsninger på hvordan vi sammen kan møte fremtidens utfordringer, sørge for at bedriftene utvikles og vokser, og at flere kommer i arbeid

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan vi sikrer tilgang på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft?
  • Hvilken innsikt har vi om de nye jobbene?
  • Hvordan inkludere flere i jobb og hvorfor et mangfold er lønnsomt?
  • Hvilken verdi bidrar arbeid med til samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker?
  • Hvordan øke sysselsettingen i årene framover i nordland?

For å svare på noen av disse spørsmålen vil vi møte:

  • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
  • Stefan Fölster, direktør Reforminstitutet i Stockholm
  • Øystein Dørum, sjeføkonom NHO
  • Trond Markussen, president NITO

Perspektivmeldingen for 2017, løfter også opp utfordringer med en eldre befolkning og at behovet for velferdstjenester blir enda større.

Onsagers deltar med medlemsfordel

Skal næringsvirksomheter i nordland regionen lykkes må de være konkurransedyktige og kanskje tenke større enn de gjør i dag. Endre Woldstad som har jobbe med mange lokale bedrifter med sitt kontor i Tromsø, vil delta for å være med på løfte betydningen av å ha en plan for vekst internasjonal med etablerte rettigheter i bunn. Onsagers tilbyr medlemsfordeler til NHO Nordland sine medlemmer.

Les noen av Endre sine kundehistorier om norske bedrifter med ideer i sekken som nå lykke internasjonalt.

VORN – Setter ny standard på jaktutstyret

Foto: Vorn Equipement

iFarm – Idividbasert oppdrett er fremtiden

Foto: Biosort AS