Agora – Industri Futurum

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

Agora – Industri Futurum

okt

19

På Agora – Industri Futurum, møtes norske teknologibedrifter for å diskutere og utveksle kunnskap om teknologiskiftet og hvordan vi kan gjøre Norge til fremtidene industrivinner

«Industri Futurum – Fremtiden produsert i Norge».

Norge trenger også en plan videre, Tyskland kalled det Indsutri 4.0 protokollen, Industri Norge kaller vi det Industri Futurum. Tanken er at Norske bedrifter skal komme sammen om et mål om å lage et initiativ for fremtidens industri. På konferansen vil tekniologibedrifter møtes for å diskutere teknologiskiftet og hvordan Norge kan bli en industrivinner.

Hva skal til for å bli fremtidens industrivinnere?

Foto: Norsk industri

Foto: Norsk industri

På Industri Futurum samles teknologisselskaper fra Norge og deler kunnskap på tvers av bransjer og fagområder, som innen digitalisering, automatisering, sensorteknologi, anvendelse av Big Data og introduksjon av nye, avanserte materialer.  De pågående teknologiske og industrielle endringsprosessene gir nye muligheter for industriell verdiskaping i Norge. Norsk Industri vil ved hjelp av analyser, erfaringsoverføring og endring i rammebetingelser at slike prosesser skal gi muligheter for økt konkurransekraft for industrien.

Det foregår et stort teknologiskifte, i et rasende tempo, og det er viktigere enn noensinne å henge med.

Sikre sin teknologi og bygge vedvarende konkurransefortrinn

Onsagers stiller på Industri Futurum med representanter fra flere av våre bransjeteam bla.a fra Kjemisk industri, Helse industrien og mekanisk indsutri.

Verdier

Med praktisk erfaring fra beskyttelse av konvergerende teknologi som kan være kombinasjoner av mekaniske, kjemiske og digitale løsninger vil Onsagers kunne bistå med IP-rådgivining i en industri kontekst.

Mange Norske bedifter har ikke beskyttet sine viktigste verdier og opplever å bli kopiert eller hindret i å lykke i utlande p.g.a at de ikke har skaffet seg rettigheter til egen teknologi, eller krenker andres rettigheter.

Les mer aktuelle saker om Norsk bedrifter og IP sin betydning her

NHO og Norsk Industri har valg Onsagers som partner på beskyttelse av immateriell verdier, bl.a. etter som man har bred erfaring fra bransjen og har et dedikert branjseteam. les mer