Industri 2017

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

Industri 2017

sep

27

Møt oss på Industri 2017, en konferanse som vil drøfte Norsk Industri som global aktør i dag og i fremtiden. Her møtes industri, utviklere, forskere, ressurspersoner, politikere og andre fra inn- og utland.

Når vilkårene endres for internasjonal handel, endres også vilkårene for norsk industri. I tillegg har vi ikke norsk industri for oss selv lenger, da det blir stadig flere internasjonale eiere og vi deltar i en global konkurranse. Industri 2017, som arrangeres av Norsk Industri, ser på utfordringer og muligheter for norske bedrifter i lys av dette.

Industri, utvikling og politikk
På konferansen vil det drøftes om vi kan lære fra industrien i andre land, som blant annet Kinas industrivisjoner og deres rolle i den globale økonomien, Canadas grønne og kraftintensive industri, samt handel, industri og energitrender i USA.

Det blir presentert nye løsninger for en grønn industri, som miljøvennlig diesel og vannkraft med global rekkevidde.

Under årets valgkamp har mange politikere besøkt industribedrifter. Vi får høre hvilket inntrykk de sitter igjen med, og hva slags industripolitikk de ønsker seg.

Hele programmet for Industri 2017 ser du her.

Onsagers deltar
Christiin Sangvik-Jebsen og Trond Ramsvik fra Onsagers deltar på konferansen og er tilgjengelig for samtaler over begge dagene. Det er en fin anleding å slå av en (kostandsfri) prat med eksperter om dine immateriell verdier i form av varemerke, design og teknologi.  Trond er ingeiør med god kjennskap til teknologi i norsk industri. Christiin er advokat og har jobbet med IP for flere norsk bedrifter som satser stort internajsonalt. Vi er organisert i bransjeteam i Onsagers noe som gjør det enkelt å komme i kontakt med et ekspertmiljø for akkuratt din bransje.

3D-teknologi i ferdigvareindustrien

Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier. Les mer om dette, her.