Aqua Nor 2017

Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

  • Denne aktiviteten er avsluttet.

Aqua Nor 2017

aug

14

Møt vårt bransjeteam for havbruk og fiskeri på #AquaNor2017, et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og verdens største messe for akvakulturteknologi.

Annethvert år arrangeres Aqua Nor i Trondheim. De siste gangene har messen samlet rundt 20 000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. En rekke seminarer, konferanser, presentasjoner, foredrag og debatter bidrar til å holde de besøkende faglig oppdatert.

Moderne oppdrett er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi, dette gjelder på alle felter: avl, fôr og fôringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter, sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, vaksiner etc. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Aqua Nor.

Fiskehelse og lakselus er i fokus, og vi får høre fra mange hold i oppdrettsnæringen.

Noen smakebiter fra programmet:
•Offisiell åpning av Aqua Nor 2017, v/Fiskeriminister Per Sandberg
•Moderne oppdrett – mer enn laks, av Stiftelsen Nor-Fishing og Innovasjon Norge
•Mellom Scylla og Charybdis – Fiskehelsen under press, av Mattilsynet, SERNEPECA (Chile), og Veterinærinstituttet
•Lukkede anlegg (hva forskningen viser om laksens vekst og helse, og utfordringer, i lukkede anlegg), av Nofima
•IPR i havrommet – fra luseskjørt til fiskefôr, v/Randi Gaarder, Patentstyret
•Design styrker havbruksprosjektet – DOGAs rådgivning og Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), v/Knut Bang, Design og arkitektur Norge (DOGA)
•SkatteFUNN – og praktisk bruk av SkatteFUNN til patentering, v/Svein Hallbjørn Steien, Norges Forskningsråd
•Båttur på Trondheimsfjorden med innlagte besøk hos ulike oppdrettsselskaper. Arrangeres av Innovasjon Norge

Hele programmet ser du her.

Onsagers stiller med bransjeteamet
Med bred kundeportefølje i næringen, ser Onsagers’ bransjeteam for Havbruk og fiskeri igjen frem til å delta på Aqua Nor. De synes det er spennende med ny teknologi og slår gjerne av en prat.

NHO-medlemsfordel
For beskyttelse av immaterielle verdier (IP) har NHO valgt Onsagers som partner, blant annet fordi Onsagers har bred erfaring og dedikerte bransjeteam. Som NHO-medlemsfordel tilbyr Onsagers gratis IP-sjekk, les mer og bestill dette her.

iFarm kan revolusjonere oppdrettsnæringen og bli lakselusens Nemesis.

Foto: BioSort

BioSort har erfaring fra panteautomater, nå har de utviklet en unik løsning for gjenkjenning og individuell sortering av laks. iFarm-konseptet overvåker helse og utvikling, og sorterer ut til behandling eller slakting. Les mer om dette her.