Farmasøytisk perspektiv i en livssyklus IP-strategi

Av |18. september 2018|

Utvikling av et nytt legemiddel til markedet er en lang og kostbar prosess. Tar man med et farmasøytisk perspektiv knyttet til formuleringer inn i en full livssyklus IP-strategi kan man oppnå ytterligere konkurransefortrinn.

 0

Amazon, Alibaba, eBay og Finn stopper salg av kopivarer

Av |26. januar 2018|

De store markedsplassene på nett tar IP-rettigheter på alvor og er raske med å fjerne salgsannonser som inneholder kopivarer. Men for å kunne kreve dette må du ha rettighetene i orden.

 0

Nye føringer for fargebruk på merkevarer

Av |23. desember 2017|

Like før jul avsa Høyesterett dom i den såkalte «Lilla-saken». Dommen tydeliggjør om og når det er mulig å ta eierskap til farger på merkevarer, og er spesielt interessant for alle som jobber med markedsføring og merkevarebygging.

 0

Rapid Prototyping hos ProtoMore

Av |1. november 2017|

I Molde finner man et innovasjonsmiljø som fokuserer på moderne tilnærming til innovasjon, med prøving og feiling som deres mantra. Vi tok en prat med lederen for Nytt næringsliv i ProtoMore, Jørn Heggertveit.

 0

Hvordan kan man sikre en mobilapp?

Av |25. august 2017|

Det legges mye ressurser i utvikling og markedsføring av nye unike apper, men det forekommer dessverre mye kopiering som undergraver bedriftens investeringer. Heldigvis kan man beskytte de immaterielle verdiene (IP) som finnes i en app.

 0

Hvordan velge riktig forretningsstrategi for din idé?

Av |25. august 2017|

Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.

 0

Forlenget levetid for legemiddelpatenter (SPC PED).

Av |10. august 2017|

Fra 1. september 2017 innføres en ny forskrift som gir utvidet levetid for legemiddelpatenter der man forsker og bruker tid på å komme til markedet. Den nye forskriften vil spesielt gagne de som forsker på medisiner til barn.

 0

Praktisk informasjon om SPC PED-søknad, gjennomføring og overgangsregler.

Av |10. august 2017|

Det er en rekke krav til søknaden, samt overgangsbestemmelser som det er viktig å sette seg inn i. Ta gjerne kontakt med vårt helseindustri- og livsvitenskapsteam for bistand.

 0

Maritim næring må ta eierskap til innovasjon

Av |29. mai 2017|

Robotisering, autonomi, digitalisering, fjernstyring, stordata og smartteknologi er i ferd med å endre den maritime næringen. Norske aktører har alle muligheter til å lede an i utviklingen.

 0

Norsk design vil ut i verden

Av |15. mai 2017|

Norge har nå alle forutsetninger for å bli en møbelstormakt. Vi utdanner topp designere, har god tilgang på råvarer og en gunstig kronekurs som gir oss konkurransefortrinn internasjonalt.

 0

Ericsson AB posisjonerer seg i forkant av 5G-standard

Av |18. april 2017|

Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.

 0

Grønn skipsfart gir nye muligheter

Av |31. mars 2017|

Grønn teknologi er et mulighetens marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.

 0

Etterlyser mer innovasjon i forretningsmodellen

Av |16. mars 2017|

Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.

 0

Tettere samarbeid i livsvitenskapsmiljøet i Norge

Av |16. mars 2017|

Under Oslo Life Science 2017 ble livsvitenskap satt på dagsordenen for andre året på rad. Onsagers' bransjeteam innen farmasi og biotek deler sine refleksjoner fra konferansen.

 0

Kraftbransjen klar for krafttak

Av |13. mars 2017|

Med lavere strømpriser, større konkurranse og høyere miljøkrav har det blitt tøffere i energibransjen. På Produksjonsteknisk konferanse i Stavanger møtte patentrådgiver, Endre Woldstad, en bransje med appetitt for innovasjon.

 0

Tar tempen på fiskehelsen i norsk lakseoppdrett

Av |7. februar 2017|

Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.

 0

3D-teknologi – en ny disruptiv kraft i ferdigvareindustrien

Av |22. november 2016|

Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier.

 0

Norsk fisk med godt omdømme

Av |19. april 2016|

Norsk fiskerinæring ønsker å være representert med sterke varemerker internasjonalt. Næringen fokuserer nå på bærekraft, innovasjon og et solid omdømme.

 0

Tesla trenger nye patenter

Av |15. desember 2015|

I fjor sommer slapp Tesla sine patenter løs, men de registrerer fortsatt nye patenter. Nå gjør de seg klare for kommende «Tesla killers».

 0

Fra proff til amatør?

Av |4. desember 2015|

I delingsøkonomien utfordres etablerte varemerker av aktører som Uber og AirBnB som formidler tjenester mellom lekpersoner. Går vi fra proff til amatør?

 0

Popcorn Time-varemerket – Up for grabs?

Av |30. oktober 2015|

Et tysk filmdistribusjonsselskap har registrert varemerket og logoen til Popcorn Time, hva sier våre varemerkeeksperter om dette?

 0

Sikrer forskning og markedstilgang

Av |22. oktober 2015|

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljen.

 0

Smartgrid – en sterk utvikling

Av |9. september 2015|

Vi får en oppdatering rundt Smartgridteknologien på årets Smartgridkonferanse. Ser man på teknologilandskapet på publikasjoner skjer det mest innovasjon innen lading av kjøretøy, kommunikasjonsmoduler, måleapparater og energistyring.

 0

Ikke nok med idealisme

Av |19. august 2015|

Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.

 0

Blogg: Manchester United og Adidas

Av |31. juli 2015|

Ti milliarder, tre striper, to whiskyflasker og én rød drakt.

 0

Bærekraftig industri er eneste alternativ

Av |21. mai 2015|

I disse dager hvor mange hevder å se «slutten» på oljealderen er det godt å se at bærekraftig industri står klar til å overta.

 0

God sikt på norsk sokkel

Av |24. april 2015|

På årsmøtet for olje og gass i Norsk Industri kom det tydelig frem at næringen har sittet stille i båten og manøvrert klokt i det usikre farvannet.

 0

Popcorn er best når det deles

Av |9. april 2015|

Filmtjenesten Popcorn Time har blitt sagt å være lovlig, men stemmer det? Vår tilnærming med både juss og teknikk finner svaret.

 0

Oppfinnelser på arbeidsplassen

Av |8. mars 2015|

Oppfinnelser er viktig verdiskapning på arbeidsplassen. Gode prosedyrer er viktig å ha for å sikre riktig plassering av eierskap til patenter og oppfinnerretten.

 0

Blogg: Monopol på «Nordiska modellen» – eller?

Av |23. februar 2015|

Har Socialdemoktraterna gjennom å få registret NORDISKA MODELLEN som varemerke i Sverige oppnådd monopol på begrepet «Den nordiska modellen» og ideologien bak?

 0

Teknologi-boom med lav oljepris

Av |5. februar 2015|

Ny teknologi tvinger seg frem i nedgangstider. Det kan føre til at stupet i oljeprisen blir det beste som har skjedd olje- og gassnæringen som helhet på årevis.

 0

Blogg: Je suis Charlie ®?

Av |14. januar 2015|

Je suis Charlie er det siste av flere eksempler på varemerkesøknader som inngis i kjølvannet av tragiske hendelser. Ville merket latt seg registrere i Norge?

 0

Tar du regien?

Av |7. november 2014|

Når man tar et bilde, hvem eier bildet? Ellen DeGeneres og en PR-kåt ape gir oss en pekepinn på at det ikke alltid holder å trykke på knappen.

 0

Blogg: Blir du etterlignet?

Av |21. september 2014|

Produktetterligninger innebærer mye mer enn piratkopierte vesker fra Syden. Hva gjør du når du blir etterlignet?

 0

Blogg: Har varemerket Google blitt degenerert?

Av |21. september 2014|

Å «google» noe er blitt et vanlig uttrykk. Betyr det at varemerket GOOGLE er degenerert? Det måtte en domstol i USA ta stilling til.

 0

Blogg: Kina i førersetet på utvikling med bevisst IP-fokus

Av |13. september 2014|

På en generasjon har Kina blitt en ledende kraft innen innovasjon. Kina har en bevisst IP-strategi og er i førersetet på publisering av nye patenter.

 0

Forretningshemmeligheter er også en verdi som trenger beskyttelse!

Av |1. september 2014|

I dagens kunnskapsbedrifter kan forretningshemmeligheter og know-how representere betydelige verdier.

 0