Yara er en av de ledende leverandørene av komplette kontrollsystemer for NOx-utslipp basert på SNCR- og SCR-systemer og reagenser – urea og ammoniakkløsning. Yara har forsynt og installert hundrevis av anlegg verden over i flere tiår, og Yara tilbyr enestående kunnskap og ekspertise innen industri-, transport- og sjøfartssektoren når det gjelder reduksjon av NOx-utslipp.

NOx-gasser fra forbrenning av fossilt brennstoff utgjør et stort miljøproblem både lokalt og globalt. Globalt ødelegger NOx-gassene ozonlaget som beskytter jorden mot skadelig ultrafiolett stråling. Lokalt bidrar NOx til dannelsen av ozon på bakkenivå. Nær bakken er ozon skadelig og øker risikoen for astma, allergi og lungesykdommer.

Yara International ASA er verdens største produsent av ammoniakk og en ledende ureaprodusent. De benytter kunnskap om nitrogenkjemikalier opparbeidet i produksjonen av kunstgjødsel til å utvikle en industriell produktportefølje. Et voksende segment er produkter som beskytter miljøet ved at H2S- og NOx-utslipp reduseres ved selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) med både urea og ammoniakk. Denne prosessen kan fjerne opptil 95 % av utslippene. Yara International ASA har salgsapparat i over 50 land.

Samarbeid med Wilhelmsen Martime Services

For å nå den maritime bransjen, har Yara International ASA gått sammen med Wilhelmsen Maritime Sevices som distribuerer Yaras NOxCare® Marine i det maritime markedet, og som kan betjene kunder i mer enn 2 200 havner i 125 land. Wilhelmsen Maritime Services’ kompetanse innen skipsfart og internasjonal tilstedeværelse sikrer global distribusjon av produktet og oppfølging av driften av renseanleggene ombord på skipene. Videre har Yara styrket sin posisjon gjennom flere strategiske oppkjøp, og både Yara og Wilhelmsen er godt forberedt på den kommende veksten innen dette området.

Etablere rettigheter på varemerke internasjonalt

Produkter og tjenester som NOxCare® trenger god sikring over store geografiske områder. Onsagers har bidratt med registrering av varemerker globalt. Varemerkene er spesialtilpasset for strategiske markeder, og registrert som både ordmerke og med figurative tillegg. NOxCare® er registret blant annet for kjemikalier for nitrogenoksidreduksjon i utslipp.
I forkant av registreringene har Onsagers AS gjort undersøkelser for registrerbarhet av merkene i ulike geografiske områder. Varemerke er et viktig virkemiddel i markedsføring og bidrar til gjenkjennelse av teknologi og produkt hos kundene.

Foto: Yara