Som ledende aktør i en svært konkurranseutsatt bransje, må Swix Sport AS beskytte sine konkurransefortrinn med en klar IP-strategi. En del av Swix Sport AS’ konkurransefortrinn er selskapets immaterielle verdier (IP) som i samarbeid med Onsagers AS beskyttes gjennom patent-, varemerke- og designrettigheter. Swix Sport AS er også svært bevisst på å håndheve sine eksklusive rettigheter samt å unngå å krenke andres rettigheter. Som et eksempel på at immaterielle verdier og rettigheter er svært viktige i en konkurranseutsatt bransje, er høstens sportsbransjemesser hvor produsentene viser frem sine nyeste produkter. Disse messene er naturligvis en arena hvor konkurrentene passer svært godt på hverandre og orienterer seg om hvilke nyvinninger som tilbys i markedet.

Dersom noen krenker andres rettigheter, hender det at domstolene ilegger midlertidige forføyninger på stedet, slik at produsenten som har krenket en annens rettighet må pakke sammen messestanden og alt markedsføringsmateriale etter å ha blitt utestengt fra arrangementet, sier advokat Eirik Rødsand, kundeansvarilg for SWIX i Onsagers

Som en del av IP-strategien bistår Onsagers Swix Sport AS både med å legge overordnet IP-strategi samt å beskytte og håndheve selskapets eksklusive rettigheter. Med korte produktsykluser og relativt små volumer på hvert produkt, må Swix Sport AS kontinuerlig vurdere omfang og kostnad på beskyttelse opp mot behovet og nytteverdien.

Varemerke

Swix Sport AS har i sin IP-strategi registrert en rekke varemerker, blant annet SWIX®, FUTURE CERA®, CERA-F® og SWIX TRIAC®. Disse varemerkene er registrert i flere land. Swix Sport er også påpasselige med å orientere omverdenen om sine eksklusive rettigheter, for eksempel ser man på markedsføringsmaterialet at symbolet ® benyttes sammen med selskapets registrerte varemerker.

Design

Swix Sport AS har også i sin IP-strategi registrert en rekke designrettigheter. Swix opplevde for eksempel at toppløperne ønsket stivere, lettere og sterkere staver med god pendel der trinsene lett kunne byttes etter snøforholdene. Swix utviklet derfor en toppstav som klart skiller seg fra andre produkter både ved en trekantprofil og ved materialvalget.

Driverne for innovasjon innen Sport og Fritid er ofte å forbedre prestasjonene til brukerne. Lettere, sterkere bedre funksjoner. Eksempel SWIX TRIAC staven. 1.0 til 2.0

Driverne for innovasjon innen Sport og Fritid er ofte å forbedre prestasjonene til brukerne, som lettere, sterkere og bedre funksjoner. Eksempelvis SWIX TRIAC®-staven, 1.0 til 2.0.

Designet gjør stavene lettere, sterkere og har mindre luftmotstand. Formmessig fremhever Swix Sport AS det triangulære tverrsnittet på staven ved hjelp av grafikken. Staven fikk Norsk Designråds Merket for god design i 2011. For å beskytte dette unike produktet ble det lagt en bevisst IP-strategi, som ikke bare beskytter varemerket, men også designet i seg selv.

Patent

Patentering i vintersportsbransjen er veletablert. Det første patentet på skismørning vi kjenner er fra 1897 – produktet het Fart og bestod av pulverisert bronse innblandet i lakk. Swix Sport AS følger opp denne tradisjonen og har søkt patent på mange egne løsninger. De har også kjøpt patentert teknologi som andre har utviklet, som fluorpulveret CERA-F®.

Hemmelighold

Swix benytter også hemmelighold som en bevisst IP-strategi, noe som er vanlig innen finkjemikalier.