Det norske selskapet HTS er ledende i Skandinavia innen forskning og utvikling på barns sikkerhet i bil og på annet sikkerhetsutstyr som sykkel- og sportshjelmer. Noen velkjente patenter hos HTS er Voksi barnevognposer, Besafe barneseter, Lloyds sikkerhetsutsyr for varebiler, Packline takbokser for bil og Etto sykkel- og skihjelmer.

HTS har mange varemerker under sin paraply og selger sine produkter til rundt tretti land i Europa og Asia. Å ivareta HTS-gruppens IP-strategi er både viktig og komplisert.

– Løsningene blir mer og mer tekniske, konkurransen er heftig, og innen våre områder forekommer det mange patenter. Mange detaljer er patentert. Det kan være 1 – 4 patenter på en barnestol, for eksempel, forteller konsernsjef Hans Kristian Torgersen.

Med en IP-strategi utformet sammen med Onsagers, kan vi sikre at patent-/varemerke-/designrettigheter i nye geografiske områder ikke blir krenket, gi råd om egen beskyttelse i nye markeder og overvåke markedene.

– Vi må vite hva andre har beskyttet (patent-, varemerke- og designbeskyttelse), og vi må søke beskyttelse til rett tid. Derfor trenger vi Onsagers’ ekspertise, sier Torgersen.

Teknologi og juss

Rådgiver Stanko Bradvarevic i Onsagers er hovedkontakten mot HTS. Han er opprinnelig skipsingeniør/maskiningenør og jobbet 10 år i Patentstyret før han kom til Onsagers. Den teknologiske innsikten og forståelsen er viktig for en patentrådgiver. Stanko har kunnskapen som gjør at han kan forstå de nye tekniske løsningene som kontaktene hans i HTS kommer opp med, og sette dette i sammenheng med den overordnede IP-strategien og forretningsplanen til HTS.

Teknologene og advokatene i Onsagers jobber tett sammen. Advokat Thomas Gaarder-Olsen som har varemerkejuss som spesialitet, forteller at Onsagers vokter HTS’ varemerker over hele verden.

HTS har som mål å ha de beste produktene på markedet («Best of the Market Products»). Da skjer det at konkurrenter ønsker å ta snarveien ved å droppe utviklingsarbeidet og bare kopiere et vellykket produkt. Dersom dette tolkes som krenkelser av HTS’ rettigheter, kan det havne i retten, sier Thomas Gaarder-Olsen fra Onsagers.

Onsagers’ advokater bistår oss i en rekke rettssaker om blant annet inngrep i patenter, sier konsernsjefen i HTS.