Selskapet Maritime Communications Partner (MCP) ønsket å utvikle en løsning for mobilkommunikasjon om bord på skip. Underveis ble de imidlertid oppmerksomme på et europeisk patent som ville begrense muligheten for å lansere deres løsning i det europeiske markedet.

MCP tok i den anledning kontakt med Onsagers AS. Sammen kom vi frem til at omtalte patent trolig var meddelt på sviktende grunnlag og det ble nedlagt innsigelse mot dette patentet hos de europeiske patentmyndigheter i München (EPO). Patentteknisk består en innsigelse av at man bestrider et meddelt patent innen 9 måneder fra et patent er meddelt. En innsigelse ble tatt til følge og endte i at omtalte patent ble annullert i sin helhet.

Resultatet ble da at markedssperren forsvant og at MCP kunne gå videre i sin utviklingsprosess. De har i dag kunder som Color Line, DFDS, Cunard, Fjordline og mange flere. Dermed har MCP blitt en global, maritim mobiloperatør som når millioner av passasjerer og besetningsmedlemmer på skip i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Asia.

Sitat:

En IP-strategi er avgjørende for lykkes i internasjonalt farvann. Vi opplevde røff sjø, men svarte med å stramme seilene med en innsigelse, som sikret oss bedre fart og mer åpent farvann, sier XX fra MCP.

 

mcp_logo_header