Badger Explorer ASA har utviklet en revolusjonerende metode for å skaffe data fra under havbunnen til olje- og gassleting, kartlegging av hydrokarbonressurser og langsiktig overvåkning. Verktøyet Badger Explorer har utviklet, borer seg ned i havbunnen der borekakset blir transportert gjennom, og deretter komprimeres det til en plugg i hulrommet bak. Badger Explorers unike boreanordning og system for målinger i brønn er patentert, noe som har vært helt avgjørende for å kunne få handlingsrom og finansiering.

Hovedformålet til Badger Explorer er å spare oljeselskapene for ressurser i letefasen. «Bruker man Badger Explorers teknologi i sin kartlegging, vil man spare betydelig med tid og penger», sier Utviklings- og strategidirektør, Kjell Markman.

Konseptpresentasjon av Badger Explorers patenterte idé:

Badger Explorer gjør leteboring mulig uten bruk av rigg. Den autonome roboten som graver seg ned på havbunnen, er ment å være en engangsboremaskin, og vil bli liggende under havbunnen og kontinuerlig logge informasjon som kan brukes til kartlegging og overvåkning. Verktøyet får strøm og sender signaler gjennom en tynn elektrisk kabel, som det også er søkt patent på.

På Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse i Stavanger 21.-22. oktober 2014, presenterte Badger Explorer og Onsagers deres case for finansnæringen innen olje- og gassektoren.

Patent på deres teknologi har vært en forutsetning for å kunne drive en innovativ bedrift som Badger Explorer videre. Patentene deres har skapt handlingsrom og investeringsvillighet til å drive langsiktig. Se intervju med Badger Explorers CEO Steinar Bakke og Onsagers’ Ulrikke Asbøll om viktigheten av å ta patent og hva det har betydd for Badger Explorers unike utviklingsprosjekt innen olje- og gassleting:

Oppsummering av intervju:

Badger Explorer utvikler banebrytende teknologi innen boring.

Vårt utstyr koster et sted mellom 15-20 millioner dollar, forteller Steinar Bakke, CEO i Badger Explorer, i sitt foredrag på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse.

Ifølge Bakke er alternativet å leie inn en stor rigg med kostnader på rundt 100 millioner dollar.

Ved å få patent har Badger Explorer fått enerett til teknologien sin.

De har fått et konkurransefortrinn og de er i en monopolsituasjon på sin unike teknologi, forteller Ulrikke Asbøll, Advokat i Onsagers. Dette har gitt Badger Explorer et handlingsrom som har sikret investeringene og redusert investeringsrisikoen.

Dette er Steinar Bakke enig i.

Skal vi være et innovativt firma er vi nødt til å ha patenter, sier Steinar Bakke. Det er den eneste verdien som sitter i et selskap som vårt.

 

Timeline – Badger Explorer ASA:

2000 – Idé om et leteverktøy uten behov for rigg, ble presentert av IRIS (Internasjonale Forskningsinstitutt i Stavanger)

2003 – Orginalpatentet blir godkjent og Badger Explorer ble etablert

2005 – 2011 – Prototypeutvikling, konseptstudier og testing av verktøy. Finansiering kom på plass fra bl.a. Statoil, Shell og Exxon Mobil, Forskningsrådet og private investorer

2007 – Badger Explorer kom på Oslo Børs

2012 – 2014 – Demo og pålitelighetstesting, finansiering fra innovasjonsmiljøet fra bl.a. Innovasjon Norge og Forskningsrådet i tillegg til oljeselskapene

2015 – 2017 – Utviklingsprogram og ambisjoner om levering av et kommersielt verktøy

 

«Onsagers har vært en verdsatt partner i videreutvikling av vår Badger med utforming av patentsøknader på systemer for kommunikasjon i oljebrønner og systemer for utforskning av underjordiske strukturer», sier CTO Øystein Larsen.