Ved katastrofer, eller andre store, alvorlige hendelser, kan informasjon være livsviktig, informasjon kan redde liv og hindre større ødeleggelser. Selskapet UMS har utviklet og patentert varslingssystemer nettopp for slike situasjoner. Kundene er myndigheter i mange land.

– Det er viktig å være engasjert i kundens prosjekt, å forstå teknologien og snakke samme språk, i tillegg til å ha den patentfaglige og juridiske kunnskapen. UMS har søkt patent i store deler av verden og har fått beskyttelse i mange land. Selskapet er en pionér i utviklingen av avanserte varslingssystemer.

UMS = Unified Messaging System

Et varslingssystem som UMS har fått stor internasjonal respons, og er utviklet for å varsle statsborgere ved for eksempel en katastrofe i et spesifikt område i utlandet. Et eget varslingssystem basert på GIS (geografisk varslingssystem) gir myndighetene mulighet til å identifisere alle mobiltelefoner, og dermed personer, i området, varsle dem og følge dem opp via mobiltelefonen. Andre UMS-systemer kan brukes til å varsle og innkalle for eksempel hjelpemannskaper og til å varsle befolkningsgrupper om kritiske problemer med offentlige tjenester som forurenset vann, farlig avfall eller liknende.

– Med kunnskap om teknologien og innsikt i selskapets tanker og planer, kan vi bistå med å sjekke teknologistatus på dette fagområdet, hvilke patenter som fins og gi råd om hvor de bør satse. Med vår kombinasjon av teknologer og jurister utgjør vi solide team, sier Crowo som har jobbet både i Patentstyret og med risikovurdering i DNV før de ti årene han nå har bak seg i Onsagers.

Les mer om UMS her.