KEBONY®-tre er et miljøvennlig alternativ til tropisk regnskogtre. Det benyttes kun bærekraftige råvarer i produksjonen, og råvarene hentes fra dokumentert bærekraftige skogbruk. Onsagers AS har vært med Kebony AS (tidligere Wood Polymer Technologies AS) siden oppstarten i 1996 og hjulpet med IP-strategien og sikret deres immaterielle rettigheter, både med patent- og varemerkebeskyttelse.

Kebony AS’ teknologi er basert på en videreutvikling av kjente prosesser innen treimpregnering, og Onsagers har hjulpet Kebony AS med en patenteringsstrategi som kreativt utnytter muligheter til å beskytte forbedringer på prosesser som Kebony AS har utviklet.

I dag håndterer Onsagers Kebony AS’ IP-strategi og porteføljestyring som består av 7 patentfamilier og 6 varemerkefamilier i over 30 land. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har tatt aktivt del i utviklingen og tilpasningen av Kebony AS’ IP-strategi i tråd med selskapets utvikling. I de senere årene har Onsagers blant annet deltatt i budsjettplanlegging, due dilligence-prosesser og utført handlingsromsanalyser (FTO).

Kebony AS er heldig som har aktive eiere som interesserer seg for IP-strategi, og Onsagers har spilt en nyttig rolle også i forhold til å tilfredsstille investorenes forventninger.

Etter at teknologien er blitt mer moden, er Onsagers en viktig sparringspartner når nye og alternative satsningsområder skal analyseres. Kebony AS har vokst fra gründervirksomhet til en viktig aktør i norsk industri, og Onsagers har tilpasset sine tjenester etter selskapets behov gjennom hele veksten.