Titan er det femte vanligste metallet i jordskorpen. Titan har høy korrosjonsbestandighet og det største styrke-til-tetthetsforholdet av alle metaller. Komponenter av titan eller legert titan er derfor ettertraktet i en rekke anvendelser hvor komponenter utsettes for store påkjenninger. Titans store mekaniske styrke gjør produksjonen av komponenter i titan eller legert titan, teknisk og økonomisk utfordrende.

Norsk Titanium AS har utviklet en fleksibel produksjonsteknologi for å bygge eller reparere komponenter i ren eller legert titan som benytter plasmalysbuebasert påleggssveising. Norsk Titaniums prosesser, produkter og løsninger må beskyttes. Der kommer Onsagers inn. Rådgiverne hos Onsagers vet hvordan Norsk Titanium skal ivareta sine immaterielle rettigheter (IPR), og kan gi råd om når de skal søke beskyttelse.

Det kan for eksempel være viktig å ikke gjøre det for tidlig, sier patentrådgiver, Dorte Lajer. «Vi kan bidra med strategiske vurderinger, vi analyserer konkurrenters IPR-aktivitet, og vi skaffer oversikt over hvilke rettigheter som allerede fins. Det er helt vesentlig at vi på grunn av vår kunnskap og erfaring kan forstå kundens markedssituasjon og produksjonsverden», sier Dorte.

Dorte Lajer er sivilingeniør i kjemi, har patentjuridisk kompetanse og lang erfaring innen beskyttelse av immaterielle rettigheter. Det er slik sammensatt kompetanse rådgiverne hos Onsagers har og som er så viktig for selskaper som Norsk Titanium.

 

Figur: Å bygge komponenter streng for streng, lag for lag sparer materiale, maskinering og energi. Til venstre en flydel rett etter deponering, i midten delvis maskinert og til høyre ferdig. (Foto: Torbjørn Tandberg, © NTiC)

Figur: Å bygge komponenter streng for streng, lag for lag, sparer materialer, maskinering og energi. Til venstre en flydel rett etter deponering, i midten delvis maskinert og til høyre ferdig. (Foto: Torbjørn Tandberg, © NTiC)

Om Titan

Titan er et lett, sterkt og fleksibelt – såkalt innskuddsmetall med en sølvaktig glans. Det er betydelig lettere, men like sterkt som stål, og det er dobbelt så sterkt som aluminium. Titan brukes i stållegeringer (ferrotitan), og i rustfritt stål for å binde karbon. Det benyttes i en rekke legeringer, primært med aluminium og jern, men også med vanadium, kobber, mangan, molybden og andre.

Maskinerte titankomponenter benyttes til industrielle formål innen romfart, luftfart, oljeutvinning, sportsutstyr, klokker m.m. Titan er også biokompatibelt og avvises ikke av menneskekroppen. Det har derfor viktige medisinske anvendelser, til blant annet implantater og instrumenter.