InflowControl AS er en teknologibedrift i Porsgrunn som utvikler ny innstrømningsteknologi med formål om å øke gjenvinning og produksjon fra olje- og gassreservoarer. Det siste tiåret har bruk av innstrømningsregulatorer ført til en dramatisk forbedring av utvinningsraten fra produksjonsbrønner. Den autonome innstrømningsregulatoren (AICV®), utviklet av InflowControl AS, sikrer en større grad av uniform innstrømning og forsterker filtreringen av fluider. Filtreringen er utviklet for å effektivt strupe uønskede fluidfaser, for derved å favorisere strøm av olje fra reservoarene. Med en bevisst IP-strategi har InflowControl kunnet vokse ved å videreutvikle firmaet og deres unike teknologi.

“Onsagers AS er en høyst verdsatt samarbeidspartner for å oppnå en velfungerende IP-strategi som bidrar til en fortløpende forbedring av firmaets forretningsstrategi», sitat av Vidar Mathiesen, administrerende direktør i InflowControl AS.

Onsagers AS bistår InflowControl AS med deres IP-strategi og har blant annet sikret immaterielle rettigheter rundt AICD® i mange ulike land. Onsagers hjelper også bedriften med å identifisere videreutviklinger, oppdage potensielle inngrep og etablere en samlet IP-strategi.