Eltek er en av verdens ledende produsenter av høyeffektive kraftomformingssystemer til telekommunikasjonsutstyr, datasentre og annen industri. I dette markedet er det knallhard konkurranse på effektivitet og pris. Teknologi som reduserer produksjonskostnad kan ha stor verdi.

Selskapet er notert på Oslo Børs, holder til i 40 land og har rundt 2 500 ansatte. Eltek har ved flere anledninger opplevd at egenutviklet teknologi blir kopiert og forsøker å ta grep for å hindre dette.

I 2007 hadde Eltek et teknologisk gjennombrudd. Det var teoretisk kjent at det skulle være mulig å oppnå høyere effektivitet med en såkalt bridgeless boost-omformer, men det var vanskelig å få til dette i praksis på grunn av produktenes høye krav til pålitelighet, sikkerhet m.m. Eltek fant ut hvordan dette kunne løses, og utviklet et produkt hvor virkningsgraden var økt fra 92 % til 96 % – altså en halvering av tapene! Les mer

Eltek sendte inn en rekke patentsøknader som fokuserte på ulike aspekter ved denne teknologien. En vanlig indikasjon på at et patent er viktig, er at konkurrenter innleverer innsigelser mot patentet. I dette tilfellet ble det innsendt innsigelser mot alle Elteks godkjente europapatenter, disse er ikke ferdigbehandlet ennå.