Teknologibedriften Jakob Hatteland Logistics AS, med hovedkontor i Nedre Vats på Haugalandet, står bak lagersystemet AutoStore. I AutoStore lagres varer i standardiserte lagerbokser i et gitter. Automatiserte roboter sørger for tilgang til varene. Sammenlignet med konvensjonelle lagersystemer, gir AutoStore betydelig økt lagerkapasitet pr. gulvareal og gjør det mulig å hente ut varene raskt og effektivt. Selskapet selger slike lagersystemer i både Norge og utlandet, blant annet Russland og Singapore.

Onsagers AS bistår Jakob Hatteland Logistics AS med å sikre rettigheter til ulike aspekter ved lagersystemet AutoStore. Det første patentet skriver seg fra 1997, men selskapet kommer stadig opp med forbedringer. Vi hjelper derfor til med å identifisere videreutvikling som kan være hensiktsmessig å beskytte, og sørger for at patent- og varemerkerettigheter blir etablert i en rekke land.