Energirapport som inspirasjonskilde til aerodynamisk innovasjon som gir drivstoffbesparelse på store kjøretøy.

US Energy Department legger årlig frem en rapport om energieffektivisering.

I rapporten fra januar 2008 kommer det frem aerodynamisk fakta på store kjøretøy som vekket interesse hos Tecama Holding AS;

Aerodynamiske fakta om store kjøretøy:

Energiforbruk på luftmotstand 65%
Knyttes til bakside 40%
Besparelser med «bag» 25%

I 90 km/t benyttes opptil 65 % av energiforbruket til kun å eliminere luftmotstand, og 40 % av dette kan knyttes til kjøretøyets bakside. Testkjøring med en aluminiumsform ga opptil 25 % besparelse, men fordi denne ikke var egnet for bruk, trakk de tilbake publiseringen.

Kjentgjøring av det høye forbruket og avslutning uten å ha funnet en egnet løsning ble kjernen til inspirasjonen, sier Roald Tertnes i Tecama Holding AS.

Lignende fokus i Europa har medført at EU-Parlamentet har vedtatt (15.04.2014) unntak fra lengdebegrensing for aerodynamisk innretninger, som heretter ikke lenger skal regnes som en del av kjøretøyet av både samfunns- og miljømessige hensyn (stadfestes av EU-Rådet, høsten 2014). EU har opprettet støtteordninger for at innretninger raskest mulig blir tatt i bruk og varsler samtidig at kjøretøyene må gi plass for aerodynamiske innretninger som heretter får høyeste prioritet. Av hensyn til lasteffektivitet, skal ikke kjøretøyene gjøres aerodynamiske på baksiden.

Tertnes har utredet en brukervennlig og aerodynamisk løsning som også øker trafikksikkerheten. Og da det etter omfattende gransking av patentdatabaser ikke ble funnet løsninger som var egnet for flytting, dannet det kriteriene for den videre utvikling. Transportsektoren går i retning av at trekkvogner skal generere inntekter mens lastbærerne blir lastet og losset. Det krevde at produktet ble 10 kg «håndbagasje» som sjåføren lett kan ta med seg og selv montere ved hjelp av bare en teleskopstang. Produktutviklingen ga full uttelling mot kravene som stilles i det nye EU-direktivet, som nå viser seg å være identisk til det patenterte. Løsningen er også fremtidsrettet, da den favner alle fremtidige drivstofformer.

Kort fortalt er løsningen en aerodynamisk «bag» som henges bakpå store kjøretøy for å redusere aerodynamisk motstand, drivstofforbruk og klimagassutslipp. Bagen fylles ved overtrykket fra luftstrømmen som oppstår ved fart, og ved manglende trykk trekkes bagen inn når kjøretøyet står i ro. Ribber i et spesifikt mønster, sydd fast på innsiden av bagen, sikrer ønsket form og inntrekksmekanismen sørger også for å holde bagen oppe fra bakken.

Anbefaling fra Roald Tertnes i Tecama Holding AS:

Onsagers har bistått helt fra utformingen av den første prioritetsdannende patentsøknaden, og helt frem til vern ved patent i en rekke land, blant annet USA, EPO og Australia. Patentdatabaser viser ofte at løsninger overkompliseres, mens Onsagers har bistått med å få frem at: Det enkle er ofte det beste.