Under kan du lese case fra ulike bransjer med ulike problemstillinger innen IP-strategi. Fellesnevneren er at langsiktig arbeid med IP-strategi, som en del av deres forretningsstrategi, har gitt bedriften en edge på resten av markedet innen sitt segment. Noen case inneholder også uttalelser direkte fra kunder om deres IP-tilnærming og samarbeid med Onsagers.

Fornybar energi/miljø
Miljøet kan spares for mye utslipp fra store kjøretøy med bedre aerodynamiske løsninger; 65 % av energiforbruket brukes kun til å eliminere luftmotstand.
Les mer »
Mekanisk industri
AutoStore er en revolusjon i lagerlogistikk. Det automatiserte robotsystemet gir enkel tilgang til varene, økt lagerkapasitet og økt tempo på leveransene.
Les mer »
Design og møbler
Smart design på en kortholder som tar det beste fra lommeboken og kortholderen. Bekjempelse av designkopier er en nødvendig del av virksomheten.
Les mer »
Elkraft og elektronikk
Eltek er en av verdens ledende produsenter av høyeffektive kraftomformingssystemer til telekommunikasjonsutstyr, datasentre og annen industri.
Les mer »
Næringsmiddelindustrien
Orkla Foods Norge utviklet en ny pizza med en bunn bestående av ost, noe som gir en ny smaksopplevelse for alle Grandiosa-elskere.
Les mer »
Kjemisk industri
Onsagers har fulgt Kebony AS fra nystartet virksomhet til industribedrift og har løpende tilpasset IP-strategien etter selskapets behov.
Les mer »
Olje og gass
InflowControl øker utvinningsraten fra produksjonsbrønner med sin autonome innstrømningsregulator. IP-strategien er en viktig del av forretningsmodellen.
Les mer »
Kjemisk industri
Titan brukes til å bedre legeringer og binde karbon slik at vi får rustfritt stål. IP-strategien er viktig for å sikre porteføljen til Norsk Titanium AS.
Les mer »
IT og kommunikasjon
Selskapet UMS har utviklet et unikt patentert varslingssystem som kan brukes til å lokalisere og varsle statsborgere ved katastrofer i utlandet.
Les mer »
IT og kommunikasjon
MCP har hatt skjær i sjøen med patenter som kunne begrenset handlingsrom, men en innsigelse førte til bedre forutsetninger for internasjonal vekst.
Les mer »
Olje og gass
Badger Explorer har brukt patent som et strategisk virkemiddel for å sikre investering i oppfinnelsen som kan bli en "game changer" innen olje- og gassleting.
Les mer »
Havbruk og fiskeri
Patent på en unik emballasje for nedfrysning av biologisk materiale som kan oppbevare større mengder og som gir høyere befruktningsrater.
Les mer »
Sport og fritid
HTS er en innovativ markedsleder i Norden innen FoU og patentering fokusert på barns sikkerhet i bil og annet sikkerhetsutstyr som sykkel- og sportshjelmer.
Les mer »
Sport og fritid
Swix Sport AS har en bevisst IP-strategi og er en verdenskjent ledende produsent av skismøring, preppe- og smøringsutstyr og alle typer av staver.
Les mer »
Kjemisk industri
Onsagers bistår Yara, verdens største mineralgjødselsleverandør, med IP-rådgivning og forvaltning av selskapets brede internasjonale IP-portefølje.
Les mer »