Kontaktinformasjon

Ulrikke Asbøll
Advokat / Partner

E-post: ulrikke.asboll@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 32
Mob: +47 91 71 30 74

Oppsummering


Ulrikke er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Rådgivningen omfatter hele livsløpet til IP-rettighetene, fra ideen oppstår til håndhevelse. I tillegg bistår hun klientene med å utarbeide kontrakter, prosedyre, forhandlinger/meklinger, tvister og rettsaker. Ulrikke er en svært erfaren rådgiver og dekker hele det immaterialrettslige feltet. Hun har utstrakt erfaring i patentjuridiske spørsmål.

Klientene til Ulrikke representerer et vidt spekter innen norsk og utenlandsk næringsliv, og hun setter seg inn i ulike bransjers IP-problemstillinger og finner kostnadseffektive løsninger.

Spesialområdene til Ulrikke er: skip og maritim, havbruk og fiskeri, olje- og gassrelaterte næringer, mekanisk industri, bygg og anlegg samt sport og fritid.

Ulrikke arbeider med porteføljehåndtering, arbeidstakeroppfinnelser, lisensiering og avtaler for øvrig. Hun bistår kjøper, selger og/eller investor ved IP due diligence-evalueringer, og gir veiledning ved forretningshemmeligheter, illojal konkurranse, forfalskning og andre rettsområder. Hun har også jobbet mye med prosedyre innen erstatningsrett.

Fra tidligere arbeid har hun IP-erfaring fra Patentstyret, der var hun rådgiver i Patentjuridisk samt Juridisk og Internasjonal stab. Som Norges representant, møtte hun fast opp i World Intellectual Property Office (WIPO) og i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).

I hennes arbeid er det viktig å møte industrien, og hun holder stadig foredrag på konferanser om maritim industri.

Ulrikke Asbøll er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Arbeidserfaring


2012 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

2008 – 2012: Patentstyret (NIPO), Juridisk seniorrådgiver, Patentjuridisk, Patentavdelingen

2011 – 2012: Patentstyret (NIPO), Juridisk rådgiver, Juridisk og Internasjonal Stab

2010 – 2010: Patentstyret (NIPO), Sjef for Patentjuridisk seksjon, Patentavdelingen (vikariat)

2004 – 2008: Advokatkontoret Edmund Asbøll, Advokatfullmektig / Advokat

Utdannelse


2012: Universitetet i Oslo (UiO), Valgfag Masternivå, Design-, varemerke- og patentrett

2001 – 2004: University of New South Wales, Master of Laws, LL.M, Internasjonal rett; EU-rett, voldgift og internettrett
Aktiviteter og samfunn: Volleyball (universitetslaget til UNSW, det norske juniorlandslaget, 1. divisjon damer)

1997 – 2004: Universitetet i Oslo (UiO), cand.jur, Jus
Aktiviteter og samfunn: Juridisk Studentutvalg

Frivillig arbeid


Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Rådgivning innen arv, skifte, vold og mishandling samt arbeidsrett.

Språk


Norsk, engelsk og tysk.

Medlemskap


Den Norske Advokatforening