Kontaktinformasjon

Trond Ramsvik
Europeisk patentrådgiver / Partner

E-post: trond.ramsvik@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 04
Mob: (+47) 97 50 91 99

Oppsummering


Trond er patentrådgiver og utdannet doktor ingeniør i materialfysikk. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland, og gir råd under behandlingen.

Dr. Ramsviks avhandling var særlig rettet mot overflatefysikk, med fokus på fremtidens industrielle katalysatorer. Han har erfaring med utarbeidelse og behandling av innovative løsninger innenfor ulike bransjer, og har de siste årene satt søkelyset på olje- og gassrelaterte næringer samt maritim industri.

Trond har også erfaring innenfor en rekke tekniske områder, som blant annet elektronikk, styringssystemer, aerodynamikk, industriell automatisering og digitalisering, kvantemekanikk, elektronfysikk, fotonikk, funksjonelle materialer, nanomekanikk, material- og elektrokjemi, reaksjonskinetikk og katalyse, energi- og miljøfysikk, elektrooptikk og lasere, hydrogenteknologi, brenselceller og solceller, nanomaterialer, måleteknikk, høyspenningsteknikk, kraftelektronikk, akseleratorfysikk samt digitalisering.

Klientene til Trond er bedrifter av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og små entreprenører, han kan dermed tilpasse sine tjenester etter ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Trond er: oljeserviceindustrien, maritim industri, elkraft, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg, mekanisk industri samt næringsmiddelindustrien.

Trond håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Trond håndterer også klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Videre har Trond erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne. Han forbereder IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Trond kan også flere språk; norsk, italiensk, engelsk, tysk og fransk.

Trond Ramsvik er partner og styremedlem i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Arbeidserfaring


2017- dd: Onsagers AS, Europeisk Patentrådgiver

2012 – 2017: Onsagers AS, Patentrådgiver

2007 – 2012: Tandbergs Patentkontor AS, Patentrådgiver
Spesialist i patentsøknader relatert til fysikk og elektronikk.

2004 – 2007: Scientific Fellow – CERN European Organization for Nuclear Research
Grunnforskning av DC gjennomslagsfelter mellom elektroder i UHV. Forskningen utgjorde del av pågående F&U av den fremtidige lineære akseleratoren CLIC (Compact LInear Collider) som skal erstatte den eksisterende LHC ( = Large Hadron Collider).

2002 – 2004: Post. Doc. – Paul Scherrer Institut
Grunnforskning innen nanomagnetisme ved anvendelse av 3. generasjons synkronlys fra synkhrotronen Swiss Light Source.

Utdannelse


2017: European Qualifying Examination (EQE)

1997 – 2001: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Doktor Ingeniør (Ph.D.), Materialfysikk
Grunnforskning innen katalytisk aktive overflater ved bruk av høyoppløselig fotoemisjonsspektroskopi og skanning tunneleringsmikroskopi (STM). Førstnevnte eksperiment ble utført ved MaxLab-synkrotronen i Lund, Sverige, og sistnevnte ved NTNU i Trondheim, Norge.

1993 – 1996: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Sivilingeniør, Fysikk
Diplomarbeid ved CERN (European Organization for Nuclear Research) for CERNs stråleverngruppe. Prosjektarbeid ble utført i gruppen for radiologisk datering ved NTNU.

1990 – 1993: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
(NTNU), Sivilingeniør, Elkraft
Fullført 3 av totalt 4,5 år innen studieretningen Elkraft. Utdannelsen som endte i tittelen Sivilingeniør ble så fortsatt på avdelingen for fysikk.

Språk


Norsk, italiensk, engelsk, tysk og fransk.