Kontaktinformasjon

Stanko Bradvarevic
Patentrådgiver / Partner

E-post: stanko.bradvarevic@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 31

Oppsummering


Stanko er patentrådgiver med teknisk bakgrunn som marineingeniør og har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Stanko har kunnskap om en rekke tekniske områder, blant annet marin hydrodynamikk, boreplattformer/boretårn, boring og slam (renseprosesser), barnestoler, våpen og lyddempere, industriell automatisering og digitalisering, aerodynamikk, energi- og miljøfysikk, funksjonelle materialer, måleteknikk samt material- og elektrokjemi.

Klientene til Stanko er SMB, gründere og entreprenører, og han representerer norske- og internasjonale selskaper verden over ved å håndtere deres patentporteføljer.

Spesialområdene til Stanko er: havbruk og fiskeri, bygg og anlegg, mekanisk industri, olje og gass, skip og maritim samt sport og fritid.

Stanko håndterer IP due diligence-evalueringer og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Stanko har også erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne. Han kobler IP-strategi med forretningsstrategi og optimaliserer verdien på selskaper basert på IP-ressurser.

Stanko trives som marineingeniør i Norge, ved å praktisere i et dynamisk marked.

Han kan også flere språk; norsk, engelsk, kroatisk, bosnisk og serbisk.

Stanko Bradvarevic er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2006.

Arbeidserfaring


2006 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

1996 – 2006: Patentstyret (NIPO), Patentrådgiver og -saksbehandler

Utdannelse


1994 – 1996: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Marineingeniør

1990 – 1993: Oslo College of Engineering, Marineingeniør

Språk


Norsk, engelsk, kroatisk, bosnisk og serbisk.