Kontaktinformasjon

Phat Lam
Patentrådgiver

E-post: phat.lam@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 34
Mob: (+47) 90 96 69 38

Oppsummering


Phat er patentrådgiver med bakgrunn som sivilingeniør i Marin Teknikk. Han jobber med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Han gir råd og veiledning i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Phat har kunnskap om mange ulike tekniske områder, blant annet skipsteknikk, marint maskineri, dieselelektriske fremdriftssystemer, flytende konstruksjoner, ankerhåndtering, verktøy, batteridrift, hydrodynamikk, medisinsk utstyr, tekstiler samt sports- og villmarksutstyr.

I 1996 startet Phat sin egen gründerbutikk, og driftet etter hvert 4 butikker + nettbutikk. I tillegg til å jobbe med daglig butikkdrift, salg, markedsføring, personalansvar etc., drev han også med design- og produktutvikling av eget brand innen sport og villmark. Han fikk dermed hands on-erfaring med viktigheten av IP-planlegging, og begynte deretter å jobbe i Patentstyret.

Klientene til Phat er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører. Han forstår betydningen av IP-strategi for alle typer selskaper, men særlig for entreprenørfirmaer. Han liker å vise hvordan gründere kan bruke patenter strategisk i videre drift samt vise større selskaper den overordnede betydningen av patent i selskapets visjon, og hvordan IP kan brukes i den store sammenheng.

Spesialområdene til Phat er: Skip og maritim, sport og fritid, mekanisk industri samt olje og gass.

Phat kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter, og vurderer gyldighet om omfang av disse. Han bistår også med veiledning om beskyttelse av teknologi og ved håndhevelse av patent. Videre kan han forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR.

Phat Lam har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Arbeidserfaring


2015 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver
Rådgivning innen beskyttelse, bruk, ivaretakelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen marint maskineri, skipsteknikk, sport og villmark.

2014 – 2015: Acapo AS, Siv.ing, Patentrådgiver
Rådgivning innen beskyttelse, bruk, ivaretakelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter med hovedvekt på patenter innen marint maskineri og skipsteknikk.

2011 – 2014: Patentstyret, Sivilingeniør
Saksbehandler innenfor fagområdene: Skipsteknikk, flytende konstruksjoner, ankerhåndtering, verktøy, tekstiler og medisinsk utstyr.

1996 – 2011: Prima Villmark AS / Høyland Sport AS, Daglig Leder
Gründerbedrift. Daglig leder og eier med ansvar for daglig drift, økonomi og personale.

Utdannelse


2013 – 2014: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), IPIN Utdanningskurs, Intellectual Property, Strategisk planlegging og bruk av IPR

1992 – 1996: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør, Marin Teknikk

Medlemskap


TEKNA