Kontaktinformasjon

Per Ole Dahlsrud
Patentrådgiver

E-post: per.ole.dahlsrud@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 48

Oppsummering


Per Ole er patentrådgiver og har mange års erfaring med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. Han utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt, og synes alltid det er moro å se på nye patentsøknader.

Per Ole har kunnskap om en rekke tekniske områder, blant annet fluidmekanikk og strømningsteknikk, viskøse strømninger og grensesjikt, turbulente strømninger, termodynamikk, energi- og prosessteknikk, varme- og massetransport, forbrenningsteknikk samt konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Klientene til Per Ole er SMB innenfor ulike sektorer over hele verden.

Spesialområdene til Per Ole er: olje og gass, strømningsmekanikk og termodynamikk, skip og maritim, mekanisk industri, fornybar energi og miljø, bygg og anlegg samt design og møbler.

Per Ole vurderer gyldighet og omfang av konkurrenters patenter og kan utarbeide og innlevere protester og innsigelser mot disse. Per Ole har også erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne og er innsvoren som meddommer. I tillegg utfører han IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO), noe han synes er særlig spennende.

Per Ole Dahlsrud har vært ansatt i Onsagers siden 2005.

Arbeidserfaring


2005 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney
1998 – 2005: Patentstyret (NIPO), Patentsaksbehandler
1991 – 1997: Lærer på videregående skole i matematikk og fysikk

Utdannelse


1989: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU),
Siv.ing. for maskin, innrettet mot fluid- og termodynamikk