Kontaktinformasjon

Kristoffer Weltzien
Advokat / Partner

E-post: kristoffer.weltzien@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 51

Oppsummering


Kristoffer er advokat og har jobbet med immaterielle verdier (IP) siden år 2000. Arbeidet hans går hovedsakelig ut på å hjelpe selskaper med å opprette og beholde rettigheter, utvikle strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister.

Kristoffer har spesialkompetanse innen opphavsrett, porteføljehåndtering, rettighetsetablering, lisensavtaler, piratkopier, midlertidig forføyning, tollbeslag og destruering av varer. Han håndterer også arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), arbeidstakeroppfinnelser, samarbeidsavtaler og avtaler ved felles innovasjon.

Kristoffer har erfaring innen en rekke tekniske områder, og fokuserer nå på farmasi, næringsmidler, kjemisk industri samt forbrukersektoren.

Klientene til Kristoffer er i dag hovedsakelig store norske bedrifter som driver med eksport, men også noen internasjonale bedrifter. Han har åtte års erfaring fra Patentstyret, noe som har vært særlig verdifullt for de internasjonale klientene når han har utarbeidet og håndtert varemerke- og designsøknader i Norge. Han har også håndtert saker om piratkopiering av forbrukermerker for flere velkjente, internasjonale selskaper.

Spesialområdene til Kristoffer er: farmasi og biotek, kjemisk industri, næringsmiddelindustrien samt design og møbler.

Som partner i Onsagers AS, er Kristoffer sterk i troen på at IP er et viktig verktøy for selskaper som vil nå sine strategiske mål, både nasjonalt og internasjonalt. Rollen hans er ofte å tilpasse klientenes IP-portefølje i tråd med deres strategiske mål, og etterse at IP-budsjettet brukes kostnadseffektivt og oppnår den ønskede juridiske virkning.

Kristoffer gir generell og strategisk rådgivning om varemerker, og mer spesifikt om hvordan bedrifter kan utvikle og implementere varemerkestrategier. Han har holdt mange foredrag om temaet, blant annet på NHO-konferansen i 2015. Gjennom Onsagers’ samarbeidsavtale med NHO, har Kristoffer spesialisert seg på rådgivning til nyoppstartede bedrifter og gründere.

Hans tjenester går også ut på å gjennomføre handlingsromsanalyser (FTO), porteføljerevisjon, besvare konkurranserettslige spørsmål og tilgrensende problemstillinger. Han håndterer søknader og bistår ved håndhevelse og utøvelse av rettigheter.

Kristoffer Weltzien er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2009.

Arbeidserfaring


2009 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner
2008 – 2009: Tandbergs Patentkontor AS, Advokatfullmektig / Avdelingsleder
2001 – 2008: Patentstyret, Rådgiver
2000 – 2001: Patentstyret, Seniorkonsulent
1998 – 2000: Miljøverndepartementet, Seniorkonsulent

Utdannelse


2007 – 2009: Norsk barnebokinstitutt, Forfatterstudier
1997 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Grunnfag, Idéhistorie
1991 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Juridisk embedseksamen, Immatrielle rettigheter og menneskerettigheter
1990 – 1990: Universitetet i Oslo (UiO), Spesialfag, Kriminologi

Artikler, Publikasjoner, Taler


Gjesteforeleser om varemerke- og IP-beskyttelse på NHO-konferansen i Oslo, august 2015.

Medlemskap


Advokatforeningen